Zaditen

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Zaditen ögondroppar är ett läkemedel mot allergiska besvär i ögonen. Det kan till exempel användas vid pollenallergi. Läkemedlet motverkar röda, svullna, kliande och rinnande ögon.

Zaditen är ett så kallat antihistamin och det verksamma ämnet är ketotifen.

Recept och högkostnadsskydd

Zaditen finns som ögondroppar i endosbehållare och i droppflaska. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

När du kommer i kontakt med något som du är allergisk mot frigörs bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka allergiska besvär som till exempel kliande och rinnande ögon. Oftast orsakar allergi besvär i båda ögonen.

Det verksamma ämnet i läkemedlet, ketotifen, blockerar effekten av histamin. Då lindras de allergiska besvären.

Hur tar jag läkemedlet?

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan du utsätts för det du är allergisk mot. Om du är allergisk mot pollen kan du följa pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta läkemedlet.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge du har besvär.

Läkemedlet i droppflaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Därför ska du ta ut linserna innan du tar läkemedlet. En kvart efter att du har tagit dropparna kan du sätta in linserna igen. Om du har mjuka kontaktlinser kan du använda endosbehållarna i stället. De innehåller inget konserveringsmedel.

När du tar dropparna drar du försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppar sedan en droppe på insidan av det nedre ögonlockets mitt. För att droppen ska spridas i hela ögat kan du blinka ett par gånger.

Ögondroppar i droppflaska

Tryck lätt på flaskan när du ska droppa.

Undvik att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskspetsen, för att bakterier inte ska komma in i flaskan.

Läkemedlet ska användas inom fyra veckor efter att flaskan har öppnats.

Ögondroppar i endosbehållare

Endosbehållaren öppnas genom att vingen vrids av. Använd ögondropparna direkt efter att du har vridit av vingen. En endosbehållare räcker till båda ögonen och kasta behållaren när du använt den.

Oöppnade endosbehållare i ett öppnat kuvert är hållbara i tre månader om de förvaras i sin ytterkartong. Om de inte förvaras i ytterkartongen är de hållbara i en månad.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna och barn från 3 års ålder är 1 droppe i varje öga 2 gånger dagligen.

Om du har glömt att ta dina ögondroppar som du ska, så ta dem så snart du kommer ihåg det. Sedan fortsätter du att ta läkemedlet som vanligt.

Viktigt

Om synen upplevs dimmig precis när du har tagit läkemedlet, eller om du känner obehag i ögonen, bör du vänta tills besvären har försvunnit innan du kör bil eller hanterar maskiner som kan vara farliga.

Om läkemedlet inte verkar inom några dagar eller om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare.

Om du använder andra ögondroppar samtidigt

Om du ska använda andra ögondroppar i samma öga ska de olika dropparna tas med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den andra droppen inte ska spola ut den första.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få övergående irritation och värk i ögat. Du kan också få små retningar i hornhinnan.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra ögondroppar som innehåller antihistamin

Det finns andra ögondroppar som innehåller antihistamin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel inom denna läkemedelsgrupp, eftersom du då kan få för mycket antihistamin.

Exempel på andra ögondroppar som innehåller antihistamin är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-01
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.