Provtagning och mätningar

Vävnadsprov och cellprov

Här kan du läsa om hur olika vävnadsprov och cellprov går till och hur du kan må efteråt.

Innehåll - Vävnadsprov och cellprov

Visa innehåll som:
 • Benmärgsprov

  Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen.

 • Cellprov och vävnadsprov från bröstet

  Vid provet tas ett litet prov från bröstet med hjälp av en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop.

 • Knäpunktion

  En knäpunktion innebär att en läkare för in en nål i knäleden för att undersöka eller behandla besvär i ett knä.

 • Leverbiopsi

  Leverbiopsi är en undersökning där läkaren tar en mycket liten bit av levern som sedan undersöks i mikroskop. Undersökningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

 • Ryggvätskeprov - lumbalpunktion

  Ett ryggvätskeprov kan du få lämna om läkaren vill ta reda på om du har en sjukdom i nervsystemet.

 • Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

  Vävnadsprov från prostatan innebär att en läkare tar mycket små bitar av prostatan med en nål. Ett vävnadsprov kan visa om en förändring eller ett förhöjt PSA-värde beror på cancer. De flesta mår som vanligt efter provtagningen.

 • Vävnadsprov från huden – hudbiopsi

  En hudbiopsi är ett prov som tas från huden för att ta reda på orsaken till en hudförändring. Du får bedövning innan provet tas.

 • Vävnadsprov från njuren - njurbiopsi

  Vävnadsprov från njuren innebär att en läkare tar en mycket liten bit av njuren med en nål. Provet undersöks sedan i mikroskop. Du får bedövning innan provet tas.

mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan