Feber

Grupp A-streptokocker

Grupp A-streptokocker är en vanlig bakterie som kan orsaka flera olika sjukdomar, som till exempel svinkoppor och halsfluss. Ibland kan bakterierna orsaka allvarliga infektioner. De kallas då för invasiva streptokocker.

Vilka symtom du får beror på vilken infektion du har. Här kan du läsa om några av de infektioner som kan orsakas av grupp A-streptokocker:

Kan ibland orsaka allvarlig sjukdom

Ibland kan grupp A-streptokocker orsaka allvarliga infektioner som påverkar hela kroppen. Det kan till exempel vara sepsis eller allvarliga hudinfektioner.

Grupp A-streptokocker som orsakar allvarliga sjukdomar kallas för invasiva grupp A-streptokocker.

Symtom på allvarlig infektion

Om du får en infektion med invasiva grupp A-streptokocker kommer symtomen snabbt. Det är vanligt att bli mycket trött och känna sig väldigt sjuk. Andra symtom kan till exempel vara:

  • hög feber
  • frossa
  • förvirring
  • snabb andning
  • kraftig hudrodnad som kan göra ont
  • plötslig smärta i armar, ben eller runt halsen.

När och var ska jag söka vård?

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Sök genast vård på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du eller någon i din närhet har en infektion med invasiva streptokocker. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Behandling

Vilken behandling du får beror på vilka symtom du har. En del sjukdomar kan gå över av sig själv. Ibland kan man behöva få antibiotika för att bli frisk.

Du som har en allvarlig infektion med grupp-A streptokocker behöver få vård och antibiotika på sjukhus.

Hur smittar grupp A-streptokocker

Du kan bli smittad genom direktkontakt med någon som har sjukdomen, eller bär på bakterien. Det kan till exempel vara om du tar någon i hand och därefter tar dig själv i ansiktet. Bakterien kan också spridas om flera använder samma handduk. 

Sjukdomen kan smitta från någon dag innan du får symtom.

Hur kan jag skydda mig?

Du kan skydda dig från smitta genom att tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.

Du bör också undvika att dela vattenflaska med någon annan.

Infektioner med invasiva grupp A-streptokocker anmäls

Infektioner med invasiva grupp A-streptokocker är så kallade anmälningspliktiga sjukdomar. Det betyder att den läkare som upptäcker att en person har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Det är för att skydda andra personer från att bli smittade.

Aktuella artiklar

Infektion och inflammation

Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här.

Så tvättar du händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

Feber

Feber går oftast över av sig själv, men ibland kan du behöva söka vård. Här kan du läsa mer om feber hos barn och vuxna.

Till toppen av sidan