Inflammation och infektion i hjärtat

Inflammationer och infektioner i hjärtat hos barn

Barn kan få tre olika sorters inflammationer och infektioner i hjärtat. De orsakas av virus eller bakterier som sprider sig till hjärtat. Ofta går inflammationerna och infektionerna över av sig själv, men ibland behöver barnet få läkemedel eller annan behandling.

Inflammationer och infektioner i hjärtat är ovanligt. Det kan till exempel hända om barnet har en infektion i någon annan del av i kroppen eller vid en operation.

Det här är de tre olika slags inflammationer och infektioner som barn kan få i hjärtat:

  • InfIammation i hjärtmuskeln, som även kallas myokardit.
  • Inflammation i hjärtsäcken, som även kallas perikardit.
  • Infektion i hjärtklaffarna, som även kallas endokardit.
Till toppen av sidan