Nerver

Ansiktsförlamning

Nerven som går till ansiktets muskler kan ha blivit påverkad eller skadad om du får ansiktsförlamning. Ibland kan en virusinfektion eller borrelia göra att ansiktet blir förlamat. Det kan också bero på en stroke. Det finns läkemedel som hjälper mot ansiktsförlamning och för det mesta går den över inom några månader.

Ansiktsförlamning kommer ofta plötsligt utan förvarning. Sjukdomen indelas i central och perifer ansiktsförlamning eftersom orsakerna skiljer sig åt.

Symtom

Det här är vanliga symtom vid perifer ansiktsförlamning, då ena halvan av ansiktet blir mer eller mindre förlamat:

  • Det är svårt att prata och le.
  • Ena mungipan hänger ner.
  • Det är svårt att rynka pannan.
  • Nedre ögonlocket på ena ögat hänger ner. Det kan leda till att ögat blir torrt och ögonvitan röd.

Vid central ansiktsförlamning är det bara nedre delen av den påverkade ansiktshalvan som är förlamad. Du kan fortfarande rynka pannan och hålla ögat stängt.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om du får domningar eller förlamning i ansiktet. Det är viktigt att snabbt söka vård eftersom orsaken kan vara en stroke.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Du får berätta om dina besvär för läkaren. Du får också lämna blodprover som visar om du har borrelia.

Du kan behöva bli undersökt med datortomografi eller magnetkamera om läkaren misstänker att orsaken till förlamningen är stroke eller annan påverkan på hjärnan.

Du kan behöva bli undersökt av en ögonläkare om du får svårt att stänga ögonlocket och ögat därför blir rött.

Behandling

Vilken behandling du får beror på vad som har orsakat ansiktsförlamningen.

Vid perifer ansiktsförlamning är det vanligt att få kortisontabletter. 

Du får antibiotika om du har ansiktsförlamning som beror på borrelia. Du kan i vissa fall få virushämmande läkemedel om ansiktsförlamningen beror på virus. Du får behandling för stroke om det är orsaken till förlamningen.

Du kan få ögondroppar att använda på dagen och ögonsalva att använda på natten om ögonlocket hänger ner. Använd gärna glasögon som sluter tätt runt ögonen.

Du kan behöva ha ett genomskinligt plastskydd över ögat eller tejpa ögonlocket med hudtejp om ögat har blivit irriterat. För att träna musklerna i ansiktet får du göra övningar med olika miner.

Vad beror ansiktsförlamning på?

Perifer ansiktsförlamning som även kallas Bells pares beror på att ansiktsnerven har blivit skadad. En sådan förlamning kan förekomma i alla åldrar och går ofta över inom tre månader. Ibland kan det ta längre tid innan skadan är läkt. En mindre förlamning kan ibland bli kvar i ansiktet. Oftast är det oklart vad som har orsakat skadan.

Central ansiktsförlamning beror på att delar av hjärnan har blivit skadade så att motoriken i ansiktet har blivit störd. Den vanligaste orsaken till skadan är följderna av en stroke.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara vara delaktig i din vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan