Vården i Västernorrland

Behandlingsremiss- Klamydia och gonorré hemtest-till behandlande sjukvårdspersonal

Innehållet gäller Västernorrland

Behandlingsremiss-Klamydia och gonorré hemtest

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Patienten har beställt prov för hemtest klamydia/gonorré via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Provet påvisade klamydiainfektion (och /eller gonorréinfektion) och är analyserat av Laboratoriemedicin Västernorrland. Provsvaret återfinns i BoS i NCS Vårdportal.

Kontrollera patientens identitet genom id-handling.

Medicinskt ansvarig för provtagningstjänsten: Lena Fagerblom, Hud och STI-mottagningen, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Fortsatt handläggning av behandling, meddelande om förhållningsregler, anmälan till SmiNet samt smittspårning utförs enligt Smittskyddslagen 2004:168 och aktuella riktlinjer.
Uppdaterade versioner av behandlingslinje Klamydia och Gonorré finns på Regionens externa webbplats

Smittspårning remitteras på separat remiss till central smittspårare:

Gonorré och Klamydia Smittspårningremiss 2021(pdf)

Övertag behandlingsansvar

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera central smittspårare att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan