Du som är 65 år och äldre kan nu boka tid för vaccination.
Läs mer här: Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland

Just nu störningar i telefoni: det är många som ringer oss - om du får upptaget, försök igen senare. 

OBS! Antalet bokningsbara tider är beroende av tillgång på vaccin. Nya tider öppnas successivt i systemet när det kommer mer vaccin. 

 

VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND

Behandlingsremiss- Klamydia och gonorré hemtest-till behandlande sjukvårdspersonal

Innehållet gäller Västernorrland

Behandlingsremiss-Klamydia och gonorré hemtest

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Patienten har beställt prov för hemtest klamydia/gonorré via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Provet påvisade klamydiainfektion (och /eller gonorréinfektion) och är analyserat av Laboratoriemedicin Västernorrland.

Kontrollera patientens identitet genom id-handling.

Medicinskt ansvarig för provtagningstjänsten: Lena Fagerblom, Hud och STI-mottagningen, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Fortsatt handläggning av behandling, meddelande om förhållningsregler, anmälan till SmiNet samt smittspårning utförs enligt Smittskyddslagen 2004:168 och aktuella riktlinjer,

Behandlingslinje Klamydia (pdf)

Behandlingslinje Gonorré (pdf)

Smittspårning remitteras på separat remiss till central smittspårare

GC Klamydia Smittspårningsremiss 2020 Original.pdf

Övertag behandlingsansvar

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera central smittspårare att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan