Vården i Västernorrland

Behandlingsremiss- Klamydia och gonorré hemtest-till behandlande sjukvårdspersonal

Innehållet gäller Västernorrland

Behandlingsremiss-Klamydia och gonorré hemtest

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Patienten har beställt prov för hemtest klamydia/gonorré via 1177 e-tjänster. Provet påvisade klamydiainfektion (och/eller gonorréinfektion) och är analyserat av Laboratoriemedicin Västernorrland. Provsvaret återfinns i BoS i NCS Vårdportal.

Kontrollera patientens identitet genom id-handling.

Medicinskt ansvarig för provtagningstjänsten: Anna-Karin Kjellberg Nenzelius, Länsverksamhet hudsjukvård, Region Västernorrland

Fortsatt handläggning av behandling, meddelande om förhållningsregler, anmälan till SmiNet samt smittspårning utförs enligt Smittskyddslagen 2004:168 och aktuella riktlinjer.

Behandlingslinjer klamydia och gonorré finns på Region Västernorrlands vårdgivarwebb

Smittspårning remitteras på separat remiss till central smittspårare:

Gonorré och Klamydia Smittspårningremiss 2023 (pdf)

Övertag behandlingsansvar

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera central smittspårare att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan