Akuta råd – första hjälpen

Allergisk chock – anafylaxi

Vid allergi är du allergisk mot ett speciellt ämne. Du kan reagera genom att till exempel få rinnande snuva, tungt att andas, kliande ögon eller hudutslag. Det är ovanligt, men ibland kan man få en svårare allergisk reaktion. Den kan vara livshotande och kallas för allergisk chock eller anafylaxi.

Ämnen som kan ge en sådan allergisk chock finns i till exempel jordnötter, hasselnötter, skaldjur, fisk, soja, mjölk, ägg och vissa läkemedel. Du kan även få reaktioner efter getingstick eller bistick.

Symtom

Det här är vanliga symtom om du får en allergisk chock:

 • Läpparna och tungan domnar, svullnar och kliar.
 • Du kan bli röd i ansiktet.
 • Du kan få klåda som ofta börjar i hårbotten och sedan sprider sig till ansiktet, handflator och fotsulor.

Du kan snabbt bli sämre om du inte får behandling.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får ett eller fler av följande besvär:

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

 • Du har svårt att andas.
 • Tungan och svalget kliar eller svullnar och påverkar andningen.
 • Du har snabbt uppkommen stark klåda i handflatorna, på fotsulorna och i hårbotten.
 • Du blir matt, yr och det känns som du ska svimma.
 • Någon i din närhet är inte kontaktbar som vanligt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Du behöver snabbt söka vård om du får en allergisk reaktion. Det bör också utredas om det är första gången. Du som har fått en allvarlig reaktion kan behöva ha akutläkemedel till hands.

Om det är första gången du får en allvarlig reaktion

Om det är första gången du får en kraftig allergisk reaktion ska du genast söka vård. Det gäller även om du tycker att det lugnar ned sig.

Du som söker vård för en svårare allergisk reaktion brukar få antihistamin och kortison i form av tabletter, och vid en svårare reaktion även en spruta med adrenalin. Du kan få stanna några timmar för övervakning på mottagningen.

Vid en allvarligare reaktion kan du behöva vård på sjukhus. Du får samma läkemedel och kanske också vätska direkt i blodet som kallas dropp. På sjukhuset övervakar personalen att du mår bra och att hjärta och lungor fungerar som de ska. Du får ytterligare läkemedel om du behöver det.

Behandling kan behövas efter en allvarlig allergisk reaktion

Efter en allvarlig allergisk reaktion får du prata med en läkare om vilka läkemedel du kan behöva om du får en reaktion igen. Du behöver också veta hur du kan undvika nya allergiska reaktioner.

Du kan behandla dig själv med akutläkemedel

Du som har fått en allvarlig reaktion kan behöva ha akutläkemedel till hands. Det brukar vara adrenalinpennor som du tar själv. Du får två adrenalinpennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas. Läkemedlet sprutas in i muskeln på lårets yttersida. Det går bra att sticka genom tunnare kläder.

Det är viktigt att du får lära dig i förväg hur adrenalinpennan ska användas, så att du kan hantera den när det behövs. Vårdpersonalen visar dig hur du ska göra. Det är också bra om någon närstående vet hur adrenalinpennan ska användas.

Det är också vanligt att få antihistamin och luftrörsvidgande läkemedel utskrivet.

Kortisontabletter

Vid svårare besvär kan man ibland få kortisontabletter utskrivna på recept. Tabletterna kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan. Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska pennan tas först vid svåra allergiska besvär. Läkaren berättar vid vilka tillfällen pennan ska tas.

Barn som får en allergisk reaktion

Äldre barn med svår allergi kan ofta ta adrenalinpennan själv när de behöver. Till mindre barn ska en vuxen ge pennan. Det är viktigt att du som vuxen får träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion. Det är bra om du som är närstående försöker skapa lugn och ro.

Det är viktigt att närstående och skola eller förskola informeras om allergin och hur de ska göra vid en allvarlig reaktion.

Gör så här om du får akuta besvär

Så här gör du eller ditt barn vid en svår allergisk reaktion:

 • Ta adrenalin som injektionspenna. Det kan upprepas efter 10-15 minuter.
 • Ring 112.
 • Du som har astma kan ta 1-2 doser luftrörsvidgande läkemedel om du har det tillgängligt. Det kan också upprepas efter 10 minuter.
 • Ta en antihistamintablett och kortisontabletter om du har det tillgängligt. Ta alltid adrenalinpennan först eftersom det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt.

Det är viktigt att få i gång andningen genom hjärt-lungräddning om en person har slutat andas.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Bett, stick och växter

Har du exempelvis blivit biten av en fästing eller råkat nudda en manet? Här kan du läsa mer om hur du gör för att lindra besvären.

Akuta råd – första hjälpen

Här kan du läsa mer om hur du hjälper någon i en akut situation.

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Till toppen av sidan