Fysisk aktivitet och träning

Fysisk aktivitet i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du viktig information om Fysisk aktivitet i Västernorrland.

Vi får positiva hälsoeffekter av minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet – och det är aldrig för sent att börja.

Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet/motion och hälsa vid många sjukdomstillstånd, till exempel ryggvärk, diabetes, högt blodtryck och depression. Fysisk aktivitet kan både förebygga ohälsa och användas som komplement till medicinsk behandling. 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelse­aktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept på sin hälso-/vårdcentral eller på sjukhuset.

Om du vill veta mer om Region Västernorrlands arbete med fysisk aktivitet eller FaR kontakta folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson, iwona.jacobsson@rvn.se

Här hittar du mer information om de FaR-anläggningar som finns i Västernorrland

Till toppen av sidan