Vård och stöd för barn

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Innehåll - Funktionsnedsättning hos barn

Visa innehåll som:

Mer på 1177.se

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan