Fysisk aktivitet i Västernorrland

Sammanfattning

Sammanfattning

Vi får positiva hälsoeffekter av minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet – och det är aldrig för sent att börja.

Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet/motion och hälsa vid många sjukdomstillstånd, till exempel ryggvärk, diabetes, högt blodtryck och depression. Fysisk aktivitet kan både förebygga ohälsa och användas som komplement till medicinsk behandling.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelse­aktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept på sin hälso-/vårdcentral eller på sjukhuset.

Om du vill veta mer om Region Västernorrlands arbete med fysisk aktivitet eller FaR kontakta folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson, iwona.jacobsson@rvn.se

Fysisk aktivitet - Fakta för dig som vill veta mer (pdf)

Fysisk aktivitet - några frågor och svar (pdf)

Visa mer
Senast uppdaterad:
2018-12-13
Granskare:

Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare Region Västernorrland