Senast reviderad 2016-09-22

Att vistas på hög höjd med småbarn

Fråga

Vi ska åka till Alperna med vårt barn som är tre månader gammal. Är det något vi ska tänka på med tanke på höjden. Vi kommer att vistas på 1500 meter och sedan på 2300 meters höjd.

Svar

Att befinna sig på 1500 meter höjd över havet innebär ingen fara.

Vid höjder omkring 2500 meter över havet kan man börja känna symtom på höjdsjuka och då vanligtvis lindrigt. Detta gäller även små barn. Det är bra om ni stannar på 1500 meters höjd ett par dagar så att ni hinner vänja er.

För att ni ska få en uppfattning om vad det innebär att vistas på de här höjderna kan man jämföra med en flygresa där trycket i kabinen brukar ligga någonstans motsvarande 2500-3500 meter över havet. Alltså betydligt högre än där ni vistas.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin