خدمات درمانی در سوئد برای شما که پناهنده، پناهنده مخفی یا بدون اقامت هستید
Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös – persiska

Skriv ut (ca 4 sidor)

اگر شما یک فرد بزرگسال پناهجو، پناهنده مخفی یا بدون اقامت می‌باشید به شما در سوئد آن دسته از خدمات درمانی و دندانپزشکی ارائه می‌شود که نتوان دریافت آن را به تعویق انداخت. اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، به شما همان خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می گردد که کودکان دیگر ساکن در آن منطقه بهداری که برای دریافت خدمات درمانی به آنجا مراجعه نمودید، دریافت می‌نمایند.

Skriv ut

چگونه خدمات درمانی دریافت کنم؟

چگونه خدمات درمانی دریافت کنم؟

اگر بیمارید می‌توانید به یک درمانگاه یا خدمات تخصصی آزاد، بعنوان نمونه بخش پذیرش چشم، واقع در هر منطقه بهداری یا شورای استانی که بخواهید در سوئد، مراجعه نمایید. در آنجا می‌توانید با یک پرستار یا یک پزشک ملاقات کنید و مشکلات خود را با او در میان بگذارید.

در بعضی مواقع برای آنکه بتوان به یک مرکز تخصصی آزاد مراجعه نمود، نیاز به یک برگه ارجاع می‌باشد. برگه ارجاع یا معرفی پیغامی است که پزشکی که با او ملاقات نموده‌اید برای مرکز پذیرشی دیگر ارسال می‌کند. در برگه ارجاع بعنوان نمونه، وضعیت سلامتی و سابقه بیماری شما درج می‌گردد. بخش پذیرشی که برگه ارجاع را دریافت می کند برای شما یک فراخوان ارسال می‌کند.

برای دریافت خدمات درمانی در یک درمانگاه، نیازی به برگه ارجاع ندارید.

همچنین اگر بصورت بیدرنگ نیاز به درمان دارید، می‌توانید به بخش اورژانس یک بیمارستان مراجعه نمایید.  برای مراجعه به اورژانس نیازی به برگه ارجاع نیست.

این کارکنان مراکز درمانی هستند که تشخیص می‌دهند آیا بصورت  فوری نیاز به درمان دارید یا نه.

Fäll ihop

کارت ال.ام.آ

کارت ال.ام.آ

در هنگام مراجعه به مراکز درمانی باید نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و شماره تلفن خود را ذکر کنید. همچنین بایستی کارت ال.ام.آ یا در صورتی که قبض رسید پناهندگی دریافت نموده‌اید، آن را نشان دهید.

کارت ال.ام.آ را هنگامی که تقاضای پناهندگی می‌کنید از اداره مهاجرت دریافت می‌کنید. ال.ام.آ معنای قانون پذیرش پناهجو بوده و این کارت یک مدرک شناسایی موقت می‌باشد که تا زمانی که پناهجو هستید، اعتبار دارد. اگر هنوز کارت ال.ام.آ خود را دریافت نکرده‌اید، بایستی قبضی را نشان بدهید که نشان می‌دهد تقاضای پناهندگی کرده‌اید.

اولین باری که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنید، به شما یک شماره شناسایی موقت داده می‌شود. این شماره را نزد خود نگهدارید. هر بار به مراکز درمانی مراجعه می‌کنید به آن نیاز خواهید داشت. اگر در گذشته یک شماره شناسایی موقت دریافت نموده‌اید و آن را با خود ندارید، دوباره باید نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد خود را بگویید.

Fäll ihop

هزینه خدمات درمانی برای بزرگسالان چقدر است؟

هزینه خدمات درمانی برای بزرگسالان چقدر است؟

این امر که از چه سنی باید هزینه خدمات درمانی و دندانپزشکی را پرداخت کنید بین بهداری‌های منطقه‌ای و مناطق مختلف فرق می‌کند، اما ۱۸ سالگی زودترین سنی است که فرد شروع به پرداخت این هزینه‌ها می‌کند. 

در اینصورت هزینه‌های درمانی زیر را باید پرداخت کنید:

ملاقات با پزشک در یک درمانگاه حداکثر ۵۰ کرون.
خدمات پزشکی تخصصی بعداز برگه ارجاعیه حداکثر ۵۰ کرون.
ملاقات بعداز برگه ارجاع برای خدمات درمانی غیر پزشکی حداکثر ۲۵ کرون. این امر می تواند بعنوان نمونه ملاقات با مددکار اجتماعی، پرستار یا فیزیوتراپیست باشد.
درمان در بیمارستان‌ها رایگان است.
دارو با نسخه حداکثر ۵۰ کرون هزینه دارد.
برای داروهایی که مشمول قانون حمایت در برابر هزینه‌های بالایی دارویی نمی باشند، بعنوان نمونه شربت سرفه،  هزینه کامل پرداخت می‌شود.
خدمات درمانی پیشگیرانه برای کوکان و مادران، کورتاژ، مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان رایگان است.
درمان نزد دندانپزشک در خدمات ملی دندان حداکثر ۵۰ کرون هزینه دارد. مراجعه مجدد نزد دندانپزشک حداکثر ۵۰ کرون هزینه دارد.
هزینه‌های لوازم کمکی طبی بین بهداری‌های منطقه‌ای و مناطق مختلف تفاوت دارد.

اگر نیاز به سفرهای درمانی در محدوده منطقه بهداری خود داشته باشید، حداکثر ۴۰ کرون پرداخت می‌کنید. اگر بخواهید به منطقه بهداری دیگری سفر کنید، تمام هزینه را خودتان پرداخت می‌کنید. این امر هم شامل کودکان و هم بزرگسالان می‌شود.

برای مبالغی که باید برای خرید دارو با نسخه پرداخت کنید، یک سقف حداکثر در نظر گرفته شده است. اگر ظرف مدت شش ماه به یک سطح پرداخت معین برای خدمات درمانی و دندانپزشکی و همچنین داروهای با نسخه برسید، می توانید از اداره مهاجرت تقاضا کنید کمک هزینه‌ای برابر با آنچه از مبلغ تعیین شده تجاوز نموده، به شما داده شود.  

اگر یک بیماری واگیردار داشته و نیازمند خدمات درمانی بیماری‌های واگیردار هستید، این خدمات رایگان است.

Fäll ihop

خدمات درمانی رایگان برای کودکان و نوجوانان

خدمات درمانی رایگان برای کودکان و نوجوانان

معمولا خدمات درمانی برای نوجوانان زیر ۱۸ سال رایگان است، اما در بسیاری از مناطق بهداری و مناطق استانی، حتی اگر سن شما از ۱۸ سال هم بالاتر باشد، می توانید خدمات درمانی رایگان دریافت نمایید. همهخدمات دندانپزشکی برای جوانان زیر ۱۸ سال رایگان است.
خدمات درمانی رایگان بعنوان نمونه شامل موارد زیر می‌باشد:

بخش‌های پذیرش جوانان
درمانگاه‌ها
بیمارستان‌
خدمات ملی دندانپزشکی

درمان در مراکز اورژانس، بسته به اینکه در کدام منطقه بهداری یا منطقه استانی باشید، ممکن است مشمول پرداخت هزینه بوده و یا رایگان باشد. 

کودکی که مبتلا به یک بیماری واگیردار بوده و نیاز به درمان داشته باشد، خدمات درمانی رایگان دریافت می‌نماید.

Fäll ihop

حق برخورداری از مترجم

حق برخورداری از مترجم

هنگامی که به مراکز درمانی یا دندانپزشکی مراجعه می کنید، اگر زبان سوئدی را متوجه نمی‌شوید، حق داریداز کمک یک مترجم برخوردار شوید. این امر هزینه‌ای برای شما در بر ندارد. قبل از ملاقات باید خودتان و یا فردی به نماینده‌گی از طرف شما اعلام نماید که نیاز به مترجم دارید. مترجم می‌تواند در این ملاقات حاضر شود و یا از طریق تلفن کمک کند.

این کارکنان مراکز درمانی هستند که تعیین می‌کنند آیا نیاز به مترجم هست یا خیر و فرد مورد نظر را انتخاب می‌کنند. اگر دارای آسیب گفتاری یا شنوایی هستید به نیازهای شما در هنگام ترجمه توجه خواهد شد. بهتر است از مترجمین بخدمت گرفته شده از سوی مرکز درمانی استفاده شود تا اینکه فردی را با خود همراه بیاورید.  اگر خودتان مترجمی را انتخاب کنید، مرکز درمانی موظف نیست دستمزد مترجم برای کارش را بپردازد.

آیا به مترجم نیاز دارید؟ این تصویر را به کارکنان نشان دهید.

وظیفه رازداری برای مترجم و کارکنان مراکز درمانی

کارکنان مراکز درمانی و مترجمین وظیفه رازداری دارند.  این امر بمعنای آن است که آنها اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را بدون رضایت خودتان به فرد  دیگر یا یک اداره دولتی واگذار نمایند.

Fäll ihop

معاینات تندرستی رایگان برای کودکان و بزرگسالان

معاینات تندرستی رایگان برای کودکان و بزرگسالان

 به همه کودکان و افراد بزرگسال پناهجو امکان انجام معاینات تندرستی رایگان داده می‌شود.   این معاینات تندرستی بایستی در اسرع وقت پس از ورود به سوئد انجام پذیرد. اگر اقامت ندارید و پنهان شده‌اید بایستی زمانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنید، امکان انجام معاینات تندرستی به شما داده شود.

در هنگام انجام این معاینات با یک پرستار ملاقات می‌کنید. این پرستار وضعیت سلامتی شما را بررسی می‌کند، از شما آزمایش‌هایی می‌گیرد تا اگر بیماری‌های واگیردار داشته باشید شما را از این امر مطلع کند و به شما آگاهی‌هایی درباره نحوه کار مراکز درمانی می‌دهد. این اقدامات برای آن انجام می‌گیرد تا شما بتوانید خدمات درمانی و مراقبتی مورد نیاز خود را دریافت نمایید. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden :سردبیر

Granskare:

اولّه اولسون (Olle Olsson)، کارمند مسئول بخش درمان و مراقبت، فدراسیون کمونها و بهداری استانهای سوئد.

Fotograf:

Juliana Wiklund :عکاس