Ta pulsen

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Man kan behöva ta pulsen för att räkna hjärtats slag om man tränar och testar konditionen. Men man kan också behöva få pulsen mätt när man genomgår en hälsokontroll, har svimmat, ska opereras, har försämrad blodcirkulation eller om man har problem med hjärtat.

Hos en vuxen person som vilar brukar pulsen ligga mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut. En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan 45 till 55 slag per minut eller till och med ännu lite lägre. Pulsen ökar när man anstränger sig eller är stressad, samt om man har ont eller har feber. Då kan en puls på 100 slag i minuten vara helt normalt.

Hos barn under ett år kan pulsen vara upp till 160 slag per minut. Ända upp till tioårsåldern slår ett barns hjärta med 110-140 slag per minut. Barn över tio år har vanligen en puls mellan 60-80 slag per minut.

Hos de flesta kan hjärtat ibland slå extraslag, men det är oftast helt ofarligt.

Hur går undersökningen till?

Pulsen räknas oftast på insidan av handleden. Man kan även känna pulsen på sidan av halsen eller i ljumsken. Andra ställen på kroppen där pulsen också kan kännas är till exempel i tinningen, i knävecket, på fotens ovansida eller bakom inre fotknölen.

Man letar reda på artären och känner med hjälp av pek- och långfingret pulsslagen. Säkrast blir det om man räknar under en hel minut, men man kan även räkna under 30 sekunder och multiplicera med två för att få fram antalet slag per minut.

Hur mår man efteråt?

Man mår som vanligt efter att ha tagit pulsen.

Visa mer

Varför görs undersökningen?

Varför görs undersökningen?

Hjärtats slag

När man tar pulsen räknar man hjärtats slag. Man kan också känna om pulsen är regelbunden. I stället för att lyssna på själva hjärtat kan man känna pulsen på vissa ställen på kroppen, till exempel vid handleden. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, som kallas artärer, utvidgas kärlen lite. Det är det man känner när man tar pulsen.

Görs i olika situationer

Om man tränar och vill testa sin kondition kan det vara aktuellt att ta pulsen. Men undersökningen är även vanlig inom vården, till exempel när man

  • genomgår en hälsokontroll
  • har svimmat
  • ska opereras
  • har råkat ut för en större blödning
  • har försämrad blodcirkulation
  • har problem med hjärtat.

Pulsen varierar

En vuxen person som vilar har vanligtvis en puls på cirka 60 till 70 slag per minut. En vältränad person har däremot lägre puls, den kan då vara 45 till 55 slag per minut i vila eller till och med ännu lite lägre.

Hos barn under ett år kan pulsen vara upp till 160 slag per minut. Ända upp till tioårsåldern slår ett barns hjärta med 110-140 slag per minut. Barn över tio år har vanligen en puls mellan 60-80 slag per minut. 

Pulsen kan variera mycket i olika situationer. När man anstränger sig ökar pulsen. Pulsen blir också högre om man är stressad eller är rädd för något. I en sådan situation kan en puls runt 100 slag per minut vara helt normalt. När man har ont eller när man har feber blir pulsen också högre. Kaffe, nikotin och en del läkemedel kan höja pulsen, men det finns också läkemedel som sänker pulsen. Om man förlorar mycket blod blir pulsen högre. Om man svimmar är pulsen däremot oftast låg.

Pulsen kan också kännas olika kraftig. Om man förlorar mycket blod blir pulsen snabb men svag och svårare att känna. Däremot blir pulsen kraftig och lättare att känna när man anstränger sig. Ibland kan man höra sin egen puls i öronen, om man ansträngt sig mycket eller ligger ner på örat.

Extraslag är vanligt

I vanliga fall kommer pulsslagen med jämna mellanrum. Ibland kan hjärtat slå extraslag. Det kan kännas som om hjärtat slår extra hårt eller oregelbundet. Tar man pulsen när det händer känner man att pulsen gör ett kort uppehåll och sedan blir lite snabbare.

Extraslag under vila anses vara helt ofarligt och är något som de flesta har ibland. Om man får enstaka extraslag i samband med ansträngning bör man ta kontakt med en vårdcentral. Om man får många extraslag i vila kan man behöva söka vård akut på ett sjukhus.

Oregelbunden puls

Ibland kan pulsen vara oregelbunden hela tiden. Det kan till exempel förekomma om man har problem med hjärtat, så som förmaksflimmer och förmaksfladder. Då bör man regelbundet kontrolleras hos läkare på en vårdcentral.

Man bör söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man är andfådd och trött samtidigt som man har snabb, oregelbunden puls.

Fäll ihop

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Fingrarna används

När man tar pulsen behövs inga hjälpmedel, utan man använder fingrarna.

Oftast tar man pulsen på insidan av handleden. Där går en artär som kallas strålbensartären. Man kan även ta pulsen genom att känna på sidan av halsen där halsartären går, eller i ljumsken där lårartären finns. Pulsen kan också kännas på flera andra ställen, till exempel i tinningen, i knävecket, på fotens ovansida eller bakom inre fotknölen.

Så här går det till

Den som ska få sin puls räknad kan stå, sitta eller ligga ner. Om man ska ta pulsen vid handleden på sig själv lägger man utsidan av sin ena handled i den andra handens handflata. Med hjälp av pek- och långfinger letar man reda på artären som går längs med underarmen på handledens tumsida. Man kan också lägga pek- och långfinger mot artären utan att hålla runt handleden.

När man känner pulsen tydligt börjar man räkna pulsslagen medan man tar tid. Säkrast blir det om man räknar en hel minut, men man kan även räkna 30 sekunder och sedan multiplicera antalet slag med två för att få fram antalet slag per minut.

Om man ska ta pulsen på någon annan gör man på samma sätt som när man tar pulsen på sig själv. Man ska inte känna med tummen. I tummen finns en ganska stor artär och man kan därför känna sina egna pulsslag i stället för pulsen hos den person som man undersöker.

Kraftigare puls på halsen och i ljumsken

Om man inte hittar någon tydlig puls vid handleden kan man känna på halsen eller i ljumsken i stället. På barn är det till exempel lättare att känna pulsen på halsen. Om blodtrycket är lågt eller om en person har svag puls, till exempel efter en större blödning, så är det lättare att känna pulsen på dessa ställen än vid handleden. Det kan vara bra att i förväg ha prövat de olika möjligheterna så att man vet hur man ska göra om man vill räkna pulsen i en akut situation.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-29
Skribent:

Fredrik Settergren, läkare, specialist i allmänmedicin, Samariterhemmets Vårdcentral, Uppsala.

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.