OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 – other languages

Below, you can find links to information in multiple languages about covid-19.

More about covid-19

Värmland

Phone number for general questions about the new coronavirus

010-831 80 10

Region Värmland's phone number for general questions about the new coronavirus in different languages. Open on weekdays between 10am and 12pm. We can answer questions in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya.

Arabic

أسئلة عامة حيال الفيروس الجديد كورونا

إذا كان لديك أسئلة حيال الفيروس الجديد كورونا وترغب بان يجيبك شخص يتكلم اللغة العربية؟

أتصل على الرقم 8318010-010

.10-12 وانتظر المعلومات بلغتك. بإمكانك الاتصال

Dari

"سوال های عمومی مربوط به ویروس جدید "کورونا

آیا در مورد ویروس "کورونا" سوالاتی دارید که می خواهید با یک مسئول دری زبان مطرح کنید؟ به نمبر (۰۱۰۸۳۱۸۰۱۰) زنگ

بزنید و اطلاعات به لسان خودتان را دریافت کنید. شما در طول روزهای عادی هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به این نمبر زنگ زده

میتوانید.

Somali

Su`aalo guud ahaan ah oo ku saabsan cudurkan cusub ee koroona fiiruska.

Su`aalo maka qabtaa cudurkan cusub ee koroona fiiruska iyo ma rabtaa inaad jawaab ka hesho qof ku hadla afka Soomaaliga ? Wac 010-831 80 10 iyo sug in warbixin lagugu siiyo afkaaga hooyo. Adiga waad wici kartaa nambarkaan maalmaha la shaqeeyo saacadaha inta u dhexeysa 10-12.

Tigrinya

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ሕቶታት ኣሎካ እሞ መልሲ ካብ ትግርኛ ዝዛረብ ክትረክብ ትደሊ? ናብ ቁጽሪ ተሌፎን 010-831 80 10 ደዊልካ ነቲ ብቛንቋኻ ዝዛረብ ምረጽ። ናብዛ ቁጽሪ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ስዓት 10.00 ክሳብ ስዓት 12.00 ቅድሚ ቀትሪ ክትድዉል ትኽእል።

Information about the disease covid-19 is available in different languages on the Public Health Agency of Sweden's website.You can find links to each language in the next chapter.

On the Public Health Agency of Sweden´s website, you can also find answers to frequently asked questions about covid-19 in English, as well as information in easy-to-read Swedish.

There are various pieces of information about covid-19 in Swedish sign language on krisinformation.se, a website with emergency information from Swedish authorities. The website also provides links to translated, corona-related information from other authorities.

You can also find information about covid-19 on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control as well as the World Health Organization.

More in Swedish about covid-19 here on 1177.se

Protect yourself and others

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about the new coronavirus which can cause the disease covid-19. Learn more about covid-19 and how to protect yourself and others.

Till toppen av sidan