Skador på tänder

Tandolycksfall – när en tand slås ut eller skadas

Det händer att tänder blir utslagna eller skadas i olyckor. Du ska alltid undersökas av en tandläkare om du varit med om en sådan olycka. Det är viktigt oavsett om det är mjölktänder eller permanenta tänder som har skadats.

Mjölktänderna är de första tänderna som växer fram. De flesta barn har fått alla sina mjölktänder vid tre års ålder. När barnet är mellan fem och sju år tappar barnet mjölktänderna. Då växer de permanenta tänderna fram. De finns kvar hela livet.

Den här texten handlar om tandolycksfall hos både barn och vuxna.

Så märker du att tanden är skadad

Du kan märka att en tand har skadats om du eller barnet har ett eller flera av följande symtom efter en olycka:

 • Tanden sitter lösare än de andra tänderna i munnen.
 • Tanden ändrar färg och blir rosa, gul, grå eller brun.
 • Det gör ont i tanden och det kan vara svårt att äta.
 • Det blöder från tandköttet runt tanden.
 • Tandköttet runt tanden svullnar upp och det bildas blåsor.
 • Det ilar eller känns annorlunda i tanden.
 • En bit av tanden har gått av.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en tandläkare om ett barn har slagit ut eller skadat en mjölktand.

Om det är en permanent tand

Kontakta en tandläkare om du eller ett barn har skadat en permanent tand och har ett eller flera symtom. Så märker du att tanden är skadad.

Kontakta genast en tandläkare om du eller ett barn har slagit ut en permanent tand. Är det stängt, sök jourhavande tandläkare.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att förvara en utslagen tand på rätt sätt.

Utslagen mjölktand

Sätt aldrig tillbaka en utslagen mjölktand i barnets mun. Det kan skada de permanenta tänderna som väntar i käken under tandköttet.

Du kan vira in den utslagna tanden i papper och ta med den till tandläkaren. Tanden behöver inte förvaras enligt instruktionerna nedan.

Utslagen permanent tand ska förvaras i munnen eller i vätska

En tandläkare behöver undersöka tänderna så fort som möjligt om en permanent tand har slagits ut. Det är viktigt att skydda tandens rot på väg till tandläkaren, så att roten inte torkar ut.

Gör därför något av följande så fort som möjligt efter olyckan:

 • Sätt tillbaka tanden i hålet i tandraden, där den satt. Det är det bästa stället att förvara den på väg till tandläkaren. Barn kan bita i en näsduk eller liknande för att hålla tanden på plats.
 • Lägg tanden i ett glas med komjölk helst om du inte kan sätta tillbaka den i hålet.
 • Lägg tanden i ett glas med koksaltlösning om du inte har komjölk. Du kan använda sådan lösning som man tvättar ögonlinser i.
 • Lägg tanden under tungan om du inte har komjölk eller koksaltlösning och inte kan sätta tillbaka den i hålet.

Lägg inte tanden i vatten. Det skadar tandroten.

Håll i tandkronan när du tar i den utslagna tanden

Du kan behöva rengöra tanden innan du sätter tillbaka den i munnen. Ta då tag i tandkronan, det är den ljusa delen av tanden. Undvik att röra tandroten.

Skölj försiktigt av tanden i kallt rinnande vatten i cirka tio sekunder. Du kan också skölja tanden i steril koksaltlösning om du har sådan.

Tryck därefter försiktigt tillbaka tanden i hålet där tanden satt. Du kan också lägga den i ett glas med komjölk eller koksaltlösning enligt punktlistan här ovanför.

Lägg en utslagen bit av en permanent tand i vatten

Om det är en bit av en permanent tands krona som har gått av ska du lägga biten i ett glas med kallt vatten. Där ska den ligga tills du är hos en tandläkare med den. Det ska helst ske inom 24 timmar.

Behandling av permanenta tänder

Tanden sitter fast i käkbenet med sin rot. Kronan är den del som syns i munnen. I tandens inre finns blodkärl och nerver. Tandens inre kallas för tandnerven eller pulpan.

Du ska alltid kontakta en tandläkare om tanden som har skadat eller slagits ut är en permanent tand. Vilken behandling som behövs beror på skadan.

Ju snabbare tanden sätts på plats, desto större möjligheter att tanden läker bra.

Om en bit av en permanent tand slagits ut

Tandläkaren bygger oftast upp den trasiga tanden med en plastfyllning. Ibland limmar tandläkaren fast den lösa biten.

Så småningom kan den limmade tanden eller fyllningen behöva bytas ut. Tandläkaren kan då göra en porslinsfasad eller en porslinskrona.

Har en större bit av tanden slagits av kan tandens inre synas, den del som också kallas för pulpan. Då finns risk för att det blir en infektion i tanden. Tandläkaren behöver behandla tandens inre först, innan tanden byggs upp med plastfyllning.

Om en permanent tand sitter löst

Tanden kan läka av sig själv om den sitter kvar på sin ursprungliga plats. Det kan blöda och göra ont. Det kan också vara svårt att äta.

Har tanden flyttats lite försöker tandläkaren sätta tillbaka tanden. Med en tråd och med plast fäster tandläkaren den lösa tanden i tänderna bredvid. Efter ungefär tre veckor tar tandläkaren bort tråden.

Det är viktigt att du sköter tänderna noga under dessa tre veckor. Du kan läsa mer om hur du ska sköta om tänderna längre ner i denna text.

Om en permanent tand har slagits ut

Tandläkaren försöker sätta tillbaka tanden där den satt förut. Därefter fäster tandläkaren den i tänderna som sitter bredvid med tråd och plast. Efter ungefär tre veckor tar tandläkaren bort tråden.

Det är viktigt att du sköter tänderna noga under dessa tre veckor. Du kan läsa mer om hur du ska sköta om tänderna längre ner i denna text.

En utslagen tand kan behöva rotfyllas

En utslagen permanent tand kan behöva rotbehandlas efter att den har satts fast eftersom tänder som har växt färdigt har svårt att läka av sig själva. Tanden behöver då rotbehandlas inom två till tre veckor efter olyckan.

De permanenta tänderna hos barn upp till cirka tio år växer fortfarande. Tänderna kan då oftast läka av sig själva.

Behandling av mjölktänder

De flesta skador på mjölktänder läker utan problem. Men ibland skadas de permanenta tänderna som finns inne i käken under tandköttet. Därför är det viktigt att en tandläkare undersöker barnets tänder och käke om barnet skadat eller slagit ut mjölktänder.

Om barnet slagit av en bit av mjölktanden

Har barnet slagit av en bit av en mjölktand brukar tandläkaren bara slipa till tanden om det behövs. Barnet kan få skyddande plast eller fluoridlack på tanden om det ilar mycket.

Tandens inre kan ibland synas om barnet slår av en större bit av mjölktanden. Där finns nerver och blodkärl, och barnet kan få ont i tanden. Tandläkaren drar då ut den skadade tanden.

Om en mjölktand sitter löst

Tandläkaren behandlar oftast inte en tand som sitter löst. Men ibland kan tanden behöva dras ut. Det kan till exempel vara om barnet inte kan bita ihop.

Om barnet slagit ut en mjölktand

En utslagen mjölktand sätts aldrig tillbaka, men tandläkaren undersöker hur det ser ut i munnen.

Ät lättuggad mat när tanden är skadad eller borta

Det kan göra ont i tanden efteråt, och det kan vara svårt att tugga. Ät helst lättuggad mat och undvik att tugga med den skadade tanden. Det kan göra ont i upp till en vecka.

Sköt om tanden efter olyckan

Det är viktigt att fortsätta borsta tänderna, även om det gör ont.

Du kan skölja munnen med klorhexidin om det behövs för att få rent. Det gäller ofta om tandläkaren använt tråd för att fästa en utslagen eller lös tand. Klorhexidin är en vätska som dödar bakterier. Du kan köpa klorhexidin på ett apotek.

Skölj munnen morgon och kväll i ungefär tre veckor, tills tråden tagits bort. Du kan också tvätta rent bara i det skadade området om det är svårt att skölja munnen. Tvätta då tanden och tandköttet med en bomullspinne och klorhexidin.

Använd smärtstillande läkemedel

Smärtstillande läkemedel kan lindra om det gör ont. För barn finns till exempel läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.

Barn som suger på napp eller tumme

Om barnet använder napp eller brukar suga på tummen är det bra om barnet gör det så lite som möjligt efter att tanden satts tillbaka i munnen.

Komplikationer

En permanent tand eller en mjölktand som har varit skadad kan efter en tid ändra färg och bli rosa, gul, brun eller grå. Vilken färg tanden får beror på vad som händer:

 • En rosa tand innebär att det har blivit en blödning inne i tanden.
 • En gul tand innebär att det har bildats förkalkningar inne i tanden.
 • En brun eller grå tand kan innebära att det har blivit en infektion i tanden.

Tanden behöver inte behandlas om den har fått en blödning inuti eller om det bildas förkalkningar. Blödningen går över av sig själv och efter några veckor blir tanden vit igen. Förkalkningen går däremot inte över utan den gula färgen kommer att finnas kvar.

En infekterad tand kan göra ont. Tanden kan också kännas lös och ibland ser den längre ut än tidigare. En tandläkare ska alltid undersöka tanden om den har blivit grå eller brun, vilket kan dröja flera år. Ibland kan vissa gråa missfärgningar försvinna av sig själva, men tanden kan också behöva rotfyllas.

Barn kan få en tillfällig bro

Ett barn vars tand har förlorats kan få en tandställning med en plasttand. Plasttanden ersätter den saknade tanden tills barnet har blivit äldre och kan få en tillfällig bro. I vuxen ålder kan barnet få ett implantat.

Hur kan jag förebygga tandskador?

Vid vissa sporter och aktiviteter är det större risk att skada tänderna. Då är det bra att använda tandskydd. Det är särskilt viktigt att använda tandskydd om du eller barnet har utstående framtänder.

I början kan det kännas ovant med tandskydd men de flesta vänjer sig snabbt.

Tandskydden tillverkas hos tandläkaren. Du eller barnet får lämna ett avtryck av tänderna, så tandskyddet är personligt.

Det varierar mellan olika regioner hur mycket ett tandskydd kostar. Kontakta din tandläkare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Till toppen av sidan