Magsäck och matstrupe

Pylorusstenos – förträngning av den nedre magmunnen

Pylorusstenos innebär att öppningen mellan magsäcken och tarmen är för trång. Det gör att maten har svårt att komma vidare till tarmen, och barnet kräks istället upp nästan allt. Behandlingen består av att barnet opereras. Efter operationen mår barnet bra och växer som hen ska.

Pylorusstenos är en förträngning i nedre magmunnen. Det kan uppstå från att barnet är några veckor gammal tills att barnet är sex månader. Det är inte helt stopp mellan magsäcken och tarmen. Lite mat kan passera, men det är alldeles för lite för att barnet ska må bra.

Till toppen av sidan