Mage och tarm

Magsäck och matstrupe

Ont i magen kan ha många orsaker. Läs om dem här, samt om besvär och sjukdomar i matstrupen och i magsäcken.

Innehåll - Magsäck och matstrupe

Visa innehåll som:
 • Funktionell dyspepsi – känslig mage

  Känner du dig ibland spänd, uppblåst och får en brännande känsla i magen? Magkatarr som det ofta kallas brukar bero på funktionell dyspepsi. Det innebär att ha besvär i den övre delen av magen under en längre tid. Du kan göra en del saker själv för att må bättre.

 • Halsbränna – magsaftsreflux

  Halsbränna orsakas av att magsaft kommer upp till matstrupen från magsäcken. Det kallas för magsaftsreflux. Halsbränna kan kännas obehagligt men är nästan alltid ofarligt. Du kan göra en del själv för att lindra besvären. Det finns också bra läkemedel som du kan använda.

 • Hicka

  Hicka innebär att den stora muskeln i bröstkorgen som styr andningen drar ihop sig snabbt. Då sluts stämbanden i halsen med ett hickande ljud. Det kan kännas obehagligt att hicka, men är inte allvarligt och går oftast över av sig själv.

 • Magsaftsreflux hos barn

  När innehåll från magen stöts upp till matstrupen kan barnet få besvär med halsbränna och kräkningar. Det kallas magsaftsreflux och går oftast över av sig själv.

 • Magsår

  Magsår innebär att det har bildats sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. De flesta som har magsår får ont i magen, oftast i mitten av magens översta del. Magsår orsakas oftast av en bakterie, men även vissa läkemedel kan göra att du får magsår. De allra flesta blir bra med behandling.

 • Ont i magen hos barn

  Det är mycket vanligt att barn har ont i magen. Barn kan ha ont i magen av många olika orsaker, men oftast är det inte något allvarligt. Vanligtvis går magont över av sig själv, men ibland kan barnet behöva undersökas och behandlas.

 • Ont i magen hos vuxna

  Du kan få ont i magen av många anledningar. Orsaken kan vara tydlig, till exempel vid matförgiftning eller mensvärk. Ibland är det svårare att veta vad det beror på, till exempel om besvären handlar om stress eller en sjukdom som är svår att upptäcka. Ofta går magont över av sig själv, men ibland kan behandling behövas.

 • Pylorusstenos – förträngning av den nedre magmunnen

  Vid pylorusstenos är öppningen mellan magsäcken och tarmen för trång. Maten hindras då från att komma ner i tarmen.

Läs mer på 1177.se

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan