Diabetes

Ketoacidos vid diabetes

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte kan ta in blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska.

Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande.

Kontrollera ketonhalten om blodsockervärdet är högt och om du eller ett barn med typ 1-diabetes inte mår bra eller har något av symtomen nedan.

Till toppen av sidan