Allergier och överkänslighet

Celiaki

Celiaki innebär att du inte kan äta proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Behandlingen består av att äta mat som är fri från sädesslagen.

Innehåll - Celiaki

Visa innehåll som:

Läs mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan