Du som ofta har kontakt med vården i Uppsala län

Vård för äldre i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

När vi blir äldre kan ditt behov av vård och stöd öka. På vårdcentraler finns personal som speciellt arbetar med hälsa och vård för dig som är 75 år eller äldre. Du kan få hjälp med till exempel råd kring kost, motion, genomgång av läkemedel, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall.

På en äldremottagning kan du tillsammans med vårdpersonal planera dina vårdbesök, få en samlad bild över den vård och det stöd du samtidigt får från andra vårdgivare eller se över dina recept. Målet är att du ska känna dig trygg i dina kontakter med vården och veta vad som planeras och vad du själv kan göra.

Hälsosamtal

Vid första besöket på äldremottagningen har du och äldrekoordinatorn ett samtal om din hälsa. Du kommer inför besöket att förbereda dig genom att svara på frågor i ett hälsoformulär. I samtalet utgår vi från det som du tycker är viktigt. Dina behov och önskemål skall sedan ligga till grund för planeringen av din fortsatta vård. Du får gärna ha med dig en anhörig till hälsosamtalet. 

Äldremottagningar i Uppsala län

Här finns kontaktuppgifter till vårdcentraler som erbjuder äldremottagning i Uppsala län. 

Tips och råd

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. 
 
Tips på länkar: 
 
Att hålla sig i form som senior 

Att ramla när man blir äldre

Rörelse är livsviktigt

Skapa en hållbar vana - gör en hälsoplan

Tips för att öka aptiten hos äldre 

Till toppen av sidan