Du som ofta har kontakt med vården i Uppsala län

Vård för äldre i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

När vi blir äldre kan ditt behov av vård och stöd öka. På vårdcentraler finns personal som speciellt arbetar med hälsa och vård för dig som är 75 år eller äldre. Du kan få hjälp om till exempel råd kring kost, motion, genomgång av läkemedel, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall. 

På en äldremottagning kan du tillsammans med vårdpersonal planera dina vårdbesök, få en samlad bild över vård och stöd du samtidigt får från andra vårdgivare eller se över dina recept. Du kan också få hembesök från mottagningen om du behöver det. 

Hälsosamtal

På första besöket har du och vårdpersonal ett hälsosamtal. Du kommer att få frågor om din hälsa. Samtalet är grunden för gemensam planering av din fortsatta vård. Närstående får gärna följa med. Vårdpersonalen kan fråga efter ditt och dina närståendes perspektiv i planeringen. Har du behov av en vårdplan får du hjälp med det.  

Äldremottagningar i Uppsala län

Här hittar du kontakt till vårdcentraler i Uppsala län. De flesta har äldremottagningar.

Tips och råd

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. 
 
Tips på länkar: 
 
Att hålla sig i form som senior 

Att ramla när man blir äldre

Rörelse är livsviktigt

Skapa en hållbar vana - gör en hälsoplan

Tips för att öka aptiten hos äldre 

Till toppen av sidan