Patientavgifter i Uppsala län

Patientavgifter i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal.

Avgifter

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Du betalar samma patientavgift oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Fysiska besök och digitala möten med vårdpersonal har samma patientavgifter. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Om du får vänta mer än 15 minuter efter en bokad tid har du rätt att få pengarna tillbaka. Säg till på mottagningen om du får vänta för länge. Regeln gäller inte vid akutbesök.

Nedan finns de vanligaste avgifterna. I Region Uppsalas avgiftshandbok finns mer information.

Vårdcentraler och primärvård

 
Besök 200 kr
Besök på jourmottagning Enköping, Tierp, Östhammar och även Uppsala Närakut 250 kr
Förebyggande vård, som tobaksavvänjning, viktminskning, per besök 90 kr
Avgiftsfria besök  
Besök hos barnmorska vid barnmorskemottagning 0 kr
Gynekologisk cellprovtagning av barnmorska vid barnmorskemottagning 0 kr
Provtagning, till exempel blod- och urinprov 0 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag 0 kr
Vårdbesök efter sexuella övergrepp 0 kr

Sjukhus och specialiserad vård

 
Besök 260 kr
Förebyggande vård, som tobaksavvänjning, viktminskning, per besök 90 kr
Ambulanssjukvård (och vård på plats utförd av ambulanspersonal) 400 kr
Akutmottagningar  
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 500 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag 0 kr
Röntgen i samband med akutbesök på akutmott. 0 kr
Avgiftsfria besök  
Ultraljud enligt rutin vid graviditet 0 kr
Mammografisk hälsokontroll 0 kr
Besök hör- och synverksamhet, habilitering t.ex. teckenspråkstolk 0 kr
Vårdbesök efter sexuella övergrepp 0 kr
Hjälpmedel  
Vuxen, ett hjälpmedel 340 kr
Vuxen, två hjälpmedel 510 kr
Vuxen, tre hjälpmedel 680 kr
Provtagning/undersökning  
Provtagning, till exempel blod- och urinprov (klinisk kemi och farmakologi) 0 kr
Provtagning på annan enhet (än klinisk kemi och farmakologi) 260 kr
Röntgen 110 kr

Covid-19

 
Vaccination covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 0 kr

Andra avgifter

 
Avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet  
Avgift i sluten vård  130 kr/dygn
Graviditetstest 110 kr
Hembesökstillägg 110 kr
Faktureringsavgift 70 kr
Uteblivet besök och sent återbud 400 kr
Uteblivet besök och sent återbud för dagkirurgi inom öppenvård 1 000 kr
Övrigt  
Egenavgift sjukresor 125 kr
Sterilisering 2 500 kr
Timtaxa vid hälsokontroller och intygsskrivning 1 300 kr
Högkostnadsskydd  
Högkostnadsskydd för sjukvård 1 400 kr
Högkostnadsskydd för sjukresor 1 500 kr
Högkostnadsskydd för läkemedel 2 850 kr
Samordnat högkostnadsskydd 2 600 kr 

Betalsätt

Du kan betala ditt besök med betalkort eller faktura (faktureringsavgift kan tillkomma). E-faktura är ett alternativ, anmäl via din internetbank. Vi är även anslutna till Kivra, vilket betyder att du får fakturan i din digitala brevlåda om du har en sådan.

Efter förfallodag på fakturan utgår lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift och ränta enligt räntelagens bestämmelser.

Undvik gärna kontant betalning. Minskad hantering av kontanter bidrar till högre säkerhet både för dig som patient och för anställda inom hälso- och sjukvården.

Har du frågor om innehållet på en faktura som du har fått, kontakta mottagningen som du besökt. Har du frågor om patientavgifter, frikort eller hur du betalar din faktura ring Region Uppsalas enhet för patientfakturor på telefon 018-611 02 20. Telefontid måndag-fredag: 9-11.

Avgift för ambulanssjukvård

Du som är mellan 20 och 84 år betalar en patientavgift på 400 kronor för ambulanssjukvård, och vård som utförs på plats av ambulanspersonal. Patientavgiften betalas via faktura som skickas till din folkbokföringsadress eller till din digital brevlåda. Det tillkommer inte någon fakturavgift för ambulanssjukvård.

Patientavgiften för ambulanssjukvård är frikortsgrundande och du som har frikort betalar ingen avgift. Det kostar inte heller något om ambulanstransporten är beställd av vården, till exempel mellan vårdinrättningar eller hem från sjukhus.

Avgift för uteblivet besök och sent återbud

Senast 24 timmar innan bokat besök kan du avboka tiden utan kostnad. Avbokar du tiden senare eller inte kommer på den bokade tiden, får du betala en avgift  för uteblivet besök. Om det finns godtagbara skäl till sen avbokning får mottagningen bedöma om avgift ska tas ut eller inte.

Kostnad för uteblivet besök och sent återbud är 400 kr plus en faktureringsavgift på 70 kr. Kostnaden för uteblivet besök och sent återbud för dagkirurgi inom öppenvården är 1 000 kronor plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Passar inte tiden?

Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort.

Kostnad för uteblivet besök och sent återbud är 400 kr plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Avboka din tid genom att ringa mottagningen, eller använd e-tjänster genom att logga in här på 1177.se.

Till toppen av sidan