Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Uppsala

Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds Väg 60, 756 52 Uppsala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
018-617 14 75
Öppet idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Öppettider
  • Mån - Fre09:00 - 15:00
  • Mån - Fre12:00 - 13:00 Lunchstängt

  Besöksadress:
  Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds Väg 60, 756 52 Uppsala
  Län, kommun:
  Uppsala län, Uppsala
  Postadress:
  Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin, 751 85 Uppsala
  Webbplats:
  http://www.ammuppsala.se

  Vägbeskrivning

  Hitta hit:

  http://ammuppsala.se/hitta-till-oss

  Ingången ligger på höger gavelsida

  Arbets- och miljömedicin (AMM) i Uppsala är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs. Arbets- och miljömedicin är ett eget verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset. Vårt uppdrag är att utgöra ett kunskapscentrum och att arbeta med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön såväl inom- som utomhus. Verksamheten är medicinskt orienterad och omfattar:

  patientverksamhet, expertstöd, utbildning informationsspridning

  samt forskning och utveckling.


  En viktig del av uppdraget är att ge expertstöd i arbets- och miljömedicinska frågor, både ur samhälls-, arbetsplats- och individperspektiv. Våra närmsta samverkansparter är hälso- och sjukvården, företagshälsan, statliga, regionala och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Information till patienter

  Vi är arbetsmedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län och utreder arbetsrelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet samt ger information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vidare ger vi information och bedömningar enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper till med individuella bedömningar i arbetsmiljöfrågor från anställda, skyddsombud, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer eller via remiss från hälso- och sjukvården.

  Remisskrav

  Arbetsmedicinsk utredning. Vi är en specialistklinik i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för bedömningar av arbetsrelaterad ohälsa. Enligt landstingsavtal med Uppsala-, Gävleborgs- och Dalarnas län kan vi erbjuda för remittenten kostnadsfri arbetsmedicinsk undersökning/utredning för personer bosatta i dessa län. Remisser från övriga Sverige debiteras enligt taxa för utomlänsvård. OBS! Från Gävleborg, Dalarna och Uppsala län räcker det därmed med en vanlig remiss, dvs specialistvårdsremiss ska ej användas.

  Till toppen av sidan