Barnets utveckling

Barnets utveckling 6-12 månader

Barnet förstår alltmer och vill gärna själv försöka lösa problem. De flesta barn är mer sociala nu, men kan ha en period då de är blyga och rädda för det som är främmande. Språket utvecklas och en del barn säger sitt första ord. Många barn lär sig krypa och resa sig. En del tar sina första steg.

En bebis i famnen hos en vuxen.

Alla barn är unika och har sin egen utveckling. Men det finns vissa egenskaper som är vanliga och typiska för de flesta barn i en åldersgrupp. Här beskrivs dessa.

Det kan skilja sig mycket åt hur barn utvecklas. För att förstå och känna igen ditt barn kan du också behöva läsa om barnets utveckling 0-6 månader eller om barnets utveckling 1-2 år.

Här finns mer att läsa och titta på om den allra första tiden med barnet. Det finns information om bland annat mat, sömn och att sköta och skydda barnet. Det finns också filmer om hur det kan vara precis i början.

Till toppen av sidan