Barnets utveckling

Barnets utveckling 1-2 år

Det händer mycket i ett barns utveckling mellan ett och två års ålder. Barnet börjar gå, säger sina första ord och kan alltmer dela känslor och upplevelser med andra människor. Under den här tiden börjar många barn också i förskolan.

Ettåring som leker på golvet.

Alla barn är unika och har sin egen utveckling. Men det finns vissa egenskaper och behov som är vanliga och typiska för de flesta barn i en åldersgrupp. Här beskrivs dessa.

Det kan skilja sig mycket åt hur barn utvecklas. För att förstå och känna igen ditt barn kan du också behöva läsa om barnets utveckling 6-12 månader eller om barnets utveckling 2-3 år.

Barn i den här åldern kan mer och mer förmedla vad de känner och upplever. Barnet kan till exempel peka på en bil eller något annat som hen tycker är intressant och samtidigt söka ögonkontakt för att dela upplevelsen med dig. Barnet använder också dina reaktioner som referens, för att veta hur hen ska tolka det hen ser.

Många barn vill vara med där föräldrarna är och de härmar och imiterar. Det är ofta roligt att röra runt bland bunkar och grytor i köksskåpen och att få vara med och ”hjälpa till” med matlagning.

Barn i den här åldern kan börja ana att andra har andra känslor och avsikter, men utgår fortfarande mest från sig själva.

Barnet har en stark vilja och testar vad som är okej

Barn tycker om att upptäcka. När de börjar gå blir detta extra roligt eftersom de kan förflytta sig snabbare och längre. När barn är runt ett och ett halvt visar många mer egen vilja och önskan att bestämma själva. Barnet ser att hen kan påverka sin omgivning med sina val och testar detta om och om igen.

Det kan vara tålamodsprövande när det känns som att det till exempel tar orimligt lång tid att klä på barnet, för att hen springer iväg eller när hen vägrar att sitta i vagnen. Men detta är en del av utvecklingen. Barnet kan ännu inte förstå och anpassa sig till det du tycker är viktigt att hen gör. Barnet gör det också för att lära sig hur hen ska göra och för att lära sig hur du reagerar.

Att barn gör så här tränar dem på att bli självständiga och att kunna samarbeta. Försök så gott du kan att ha tålamod. Barn behöver och har rätt att på olika sätt visa starka känslor och testa hur vuxna reagerar på saker de gör.  

Det är också vanligt att känslor växlar då barnet inte kan eller får göra allt som hen vill och önskar. Ena stunden kan barnet vara glad och nästa frustrerad. Barnet kan ännu inte hantera alla starka känslor och behöver vuxnas hjälp.

Uppmuntra ditt barn att upptäcka genom att gå, klättra och röra sig mer fritt. Men du behöver vara med och passa barnet och skydda hen från faror.

Visa, förklara och lär barnet

Barnet vill gärna att du ger uppmärksamhet och visar att hen har rätt eller gör rätt. Det kallas för att bekräfta barnet.

Uppmuntra barnet att vara nyfiken och självständig samtidigt som du finns nära och tröstar när barnet är besviken eller ledsen. Det kan till exempel vara när barnet inte har fått igenom sin vilja eller att det inte blir så som barnet har tänkt eller har försökt göra. Barnet behöver få känna sig älskad och respekterad även när hen inte gör som vuxna vill. Däremot behöver du inte alltid acceptera det som barnet gör.

Försök förklara på ett enkelt sätt varför barnet inte får göra vissa saker. Använd få ord och meningar. Försök att avleda genom att få barnet att fokusera på något roligare.

Om du behöver ta något som barnet har eller håller kan du ersätta saken. Säg till exempel ”tack, tack” och ge barnet något annat att leka med.

Låt barnet välja själv mellan få alternativ

När det är möjligt kan du också uppmuntra när barnet tar egna initiativ, det stärker självkänslan. Du kan till exempel säga ja om barnet vill läsa en saga eller låta hen välja vilken tröja hen ska ha på sig. I den här åldern räcker det att välja mellan två alternativ, annars kan det bli för svårt för barnet.

Vill vara med andra barn

Barn mellan 1 och 2 år tycker ofta om att vara nära andra barn. Ibland leker de tillsammans, men oftast sida vid sida. Du behöver ge stöd och hjälpa till så att barnen kan turas om och kompromissa.

Barnet kan börja visa att hen förstår och lever sig in i hur andra barn känner. En ettåring kan till exempel visa tecken på att vilja trösta ett annat barn som gråter. Det är vanligt att barn härmar sättet att trösta, och gör på just det sätt som barnet själv har blivit tröstad.

Börja förskola eller familjedaghem

Många barn börjar på förskola eller familjedaghem när de är omkring ett och ett halvt år. Det är en stor förändring från att ha varit hemma med en nära vuxen. Det är en stor förändring för både barnet och dig att barnet. Hen ska tas om hand av andra vuxna, umgås med andra barn och ni ska vara åtskilda under dagen. Genom inskolningen får barnen vänja sig vid det nya livet. Vissa barn kan sova oroligare precis i början och ha ett större närhetsbehov när de kommer hem. Omställningen tar oftast inte så lång tid och brukar gå bra.

Ibland mer oro vid 1,5 års ålder

Många ettåringar har en period när de är mindre rädda för personer eller situationer som de inte känner, och upptäcker gärna sin omvärld. Vid cirka 1,5 års ålder kan barnet bli mer känslig för separationer igen och behöva mer närhet. Osäkerheten kan också märkas genom att barnet plötsligt inte vill göra något som hen tidigare har tyckt om. Barnet kan också vara orolig för att bli lämnad.

Det här är en naturlig fas i utvecklingen som kan märkas olika tydligt hos olika barn. Hur försiktiga barn är och hur långt de ger sig ut på upptäcktsfärd påverkas också av barnets temperament.

Gör därför på ungefär samma sätt varje gång du till exempel lämnar och hämtar barnet på förskolan. Det ger trygghet och kan dämpa barnets oro när ni ska skiljas åt.

Tips på vad du kan göra

Här följer några tips på vad som kan vara roligt i den här åldern:

  • Ge möjlighet till fantasilekar med hjälp av exempelvis en låtsastelefon, utklädningskläder eller en leksaksspis och låtsasmat.
  • Låt barnet få vara med och städa, tvätta, laga mat och göra andra vardagssysslor.
  • Många barn gillar ge-och-ta lekar och det är ett sätt att i lek träna turtagning. Bygg torn tillsammans och turas om att lägga klossar. Säg ”tack” och ”varsågod” när ni ger och tar saker från varandra.
  • Hjälp barnet att sätta ord på vad hen känner: "Du är arg för att tornet rasade, kom så bygger vi ett nytt."
  • Hjälp barnet att komma över frustrationer genom att visa hur man gör. "Du får inte ta bilen från Selma, men du kan fråga om du får låna den.”
  • Uppmuntra barnet när hen gör saker som hen själv och andra mår bra av.
Till toppen av sidan