Undersökningar under graviditeten

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge säkra svar, utan bara uppskattningar. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall.

Uppsala län

KUB i Uppsala län

KUB i Uppsala län görs på Akademiska sjukhuset. Det går bra att ha med sig någon till undersökningen. Du som följer med får sitta brevid på en stol. Det brukar vara olämpligt att ta med sig barn till undersökningen.

Aktuellt

För kontaktinformation och öppettider se vår hemsida:

Läs mer om undersökningar under graviditeten i Uppsala län här

KUB erbjuds endast vid en del landsting och till vissa gravida. Då är KUB frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.

Till toppen av sidan