Psykisk ohälsa

Kille sitter själv i solen

Söka vård vid psykisk ohälsa

Söka vård vid psykisk ohälsa

Det är inte konstigt att må dåligt ibland. Mår du dåligt under en längre tid finns det hjälp att få. 

Om du behöver prata med någon för att du till exempel känner dig ensam, ledsen eller har varit med om någonting svårt finns det flera alternativ: 

Barn och unga upp till 18 år:

  • Kontakta en skolsköterska eller skolkurator på din skola. 
  • Besök en ungdomsmottagning för att prata med en kurator eller psykolog. Ungdomsmottagningen tar emot unga mellan 13-25 år.
  • Sök hjälp på en vårdcentral.

Skolhälsovården, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen kan skicka en remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vuxna:

  • Kontakta en vårdcentral. Där görs en undersökning för att se vilken hjälp du behöver. Du kan till exempel få en remiss till en specialistmottagning där du får dina besvär utredda och du kan få behandling och rehabilitering.  

Om du lider av svårare psykisk sjukdom:

Barn och unga upp till 18 år:

  • Kontakta Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). De arbetar med att bedöma och behandla barn och unga med svårare psykisk sjukdom.

Du kan komma i kontakt med BUP genom att ringa deras rådgivningstelefon. Där får du råd och stöd vad gäller psykisk ohälsa, information om vart du ska vända dig och du kan vid behov få hjälp med samtals- och läkarkontakt vid BUP.

  • Vid akuta bekymmer kan du uppsöka BUP:s psykiatriska akutmottagning.  

Vuxna:

  • Kontakta en specialistmottagning för psykiatri direkt eller kontakta en vårdcentral. 
  • Vid akuta bekymmer finns en akutmottagning för psykiskt omhändertagande vid Akademiska sjukhuset. Vid akuten erbjuds ett akutbesök hos en behandlare.    

I tjänsten Hitta vård finns kontaktuppgifter till olika vårdmottagningar.

Fäll ihop
Publicerad:
2017-03-16
Skribent och redaktör:

Karolina Lodskär, Region Uppsala

Granskare:

Tea Sundsten, specialistläkare, Akademiska sjukhuset

Fotograf:

Juliana Wiklund