VÅRDEN I UPPSALA LÄN

Patientavgifter i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal.

Avgifter 2020

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Digitala vårdbesök och fysiska besök innebär samma patientavgift.

Om du får vänta mer än 15 minuter efter en bokad tid har du rätt att få pengarna tillbaka. Säg till på mottagningen om du får vänta för länge. Regeln gäller inte vid akutbesök.

Nedan finns de vanligaste avgifterna. I Region Uppsalas avgiftshandbok finns mer information.

Vårdcentraler

 

Enhetstaxa, sjuksköterska, kurator, läkare, psykolog med flera
Enhetstaxa jourmottagning Enköping, Tierp, Östhammar och även Uppsala Närakut


200 kr

250 kr

Avgiftsfria besök
Besök hos barnmorska vid barnmorskemottagning
Gynekologisk cellprovtagning av barnmorska vid barnmorskemottagning
Provtagning, till exempel blod- och urinprov (klinisk kemi och farmakologi)
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag

Sjukhus och specialiserad vård

Enhetstaxa, dagsjukvård, läkare, dietist, kiropraktor, naprapat med flera
Förebyggande vård, som tobaksavvänjning, viktminskning, per träff

Akutmottagningar
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag
Röntgen i samband med akutbesök på akutmott.

   
0 kr
0 kr


0 kr260 kr

90 kr

 

500 kr
0 kr

0 kr

Avgiftsfria besök
Ultraljud enligt rutin vid graviditet
Mammografisk hälsokontrol
Besök hör- och synverksamhet, habilitering

Hjälpmedel

Vuxen, ett hjälpmedel
Vuxen, två hjälpmedel
Vuxen, tre hjälpmedel

0 kr
0 kr 
0 kr

 


340 kr
510 kr
680 kr
Provtagning/undersökning
Provtagning, till exempel blod- och urinprov (klinisk kemi och farmakologi)
Provtagning på annan enhet (än klinisk kemi och farmakologi)
Röntgen

0 kr

260 kr
110 kr

Andra avgifter

 
Avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet
Avgift i sluten vård 
Graviditetstest
Hembesökstillägg
Faktureringsavgift

Övrigt
Egenavgift sjukresor
Sterilisering
Timtaxa vid hälsokontroller och intygsskrivning

100 kr/dygn
Enhetstaxa
110 kr
70 kr


125 kr
2 500 kr
1 300 kr
 
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för sjukvård
Högkostnadsskydd för sjukresor
Högkostnadsskydd för hjälpmedel
Högkostnadsskydd för läkemedel
Samordnat högkostnadsskydd


1 150 kr
1 500 kr
1 100 kr
2 300 kr
2 600 kr 

Betalsätt

Du kan betala ditt besök med betalkort eller faktura (faktureringsavgift kan tillkomma). E-faktura är ett alternativ, anmäl via din internetbank. Undvik gärna kontant betalning. Minskad hantering av kontanter bidrar till högre säkerhet både för dig som patient och för anställda inom hälso- och sjukvården.

Betalning vid uteblivet besök

Om du inte har avbokat ett tidsbeställt besök senast 24 timmar innan behöver du betala patientavgift. Hela avgiften betalas, samt fakturaavgift. Du behöver inte betala om godtagbart skäl finns, exempelvis snabbt insjuknande.

Passar inte tiden?

Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort. Kostnaden för uteblivet besök är besöksavgiften plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Avboka din tid genom att ringa mottagningen, eller använd e-tjänsten och logga in här på 1177.se. 

Till toppen av sidan