VÅRDEN I UPPSALA LÄN

Patientavgifter i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal.

Avgifter 2019

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Digitala vårdbesök och fysiska besök innebär samma patientavgift.

Om du får vänta mer än 15 minuter efter en bokad tid har du rätt att få pengarna tillbaka. Säg till på mottagningen om du får vänta för länge. Regeln gäller inte vid akutbesök.

Vårdcentraler, primärvård  
Enhetstaxa gäller för vårdcentraler och besök till arbetsterapeut,
dietist, distriktssjuksköterska, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska, digitalt vårdmöte (som videomöte),
sjukgymnast/fysioterapeut, undersköterska150 kr

Besök hos barnmorska vid mödravårdscentral
Provtagning i samband med besök på vårdcentral
Provtagning vid annan tidpunkt eller då prov tas på annan enhet

Jourmottagningar i Enköping, Tierp och Östhammar, Uppsala närakut
Läkare
Sjuksköterska, undersköterska
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag

Sjukhus och specialiserad vård

    0 kr
    0 kr

150 kr250 kr
150 kr

 

 

Avgiftsfria besök
Ultraljud vid graviditet
Mammografisk hälsokontrol
Gynekologisk provtagning

Besök akutmottagningar

 

0 kr
0 kr 
0 kr

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 420 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag

Besök övriga mottagningar och professioner  
Avgift i sluten vård  100 kr/dygn 
Dagsjukvård, per besök (ej läkarbesök) 110 kr 
Dietist, logoped, kurator, sjukgymnast/fysioterapeut 110 kr 
Förebyggande vård som tobaksavvänjning och viktminskning 90 kr/träff

Första besök hos specialist efter remiss

Kiropraktor, naprapat

110 kr

170 kr 

Specialistläkare

330 kr

Psykoterapeut, psykolog 170 kr
   
Förskrivning av hjälpmedel  
1 hjälpmedel 300 kr
2 hjälpmedel 450 kr
3 hjälpmedel 600 kr


Provtagning/undersökning
Provtagning i samband med besök på vårdenhet
Provtagning vid annan tidpunkt eller då prov tas på annan enhet
Röntgen (avgiftsfri i samband med besök på akutmottagning)

 

0 kr

110 kr
            

110 kr

Övriga avgifter  

Egenavgift sjukresor
Förlängning av recept (e-tjänst eller per telefon)

125 kr

0 kr
Förlängning av sjukintyg 110 kr
Sterilisering 2500 kr
Timtaxa vid hälsokontroller och intygsskrivning 1300 kr

 
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för sjukvård
Högkostnadsskydd för sjukresor
Högkostnadsskydd för hjälpmedel
Samordnat högkostnadsskydd

Avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgift i sluten vård kostar 100 per dygn
Graviditetstest
Hembesökstillägg
Faktureringsavgift1150 kr 1500 kr
2300 kr
2600 kr 

 

110 kr
110 kr
70 kr

Betalsätt

Du kan betala ditt besök med betalkort eller faktura (faktureringsavgift kan tillkomma). E-faktura är ett alternativ, anmäl via din internetbank. Undvik gärna kontant betalning. Minskad hantering av kontanter bidrar till högre säkerhet både för dig som patient och för anställda inom hälso- och sjukvården.

Betalning vid uteblivet besök

Om du inte har avbokat ett tidsbeställt besök senast 24 timmar innan behöver du betala patientavgift. Hela avgiften betalas, samt fakturaavgift. Du behöver inte betala om godtagbart skäl finns, exempelvis snabbt insjuknande.

Passar inte tiden?

Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort. Kostnaden för uteblivet besök är besöksavgiften plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Avboka din tid genom att ringa mottagningen, eller använd e-tjänsten och logga in här på 1177.se. 

Till toppen av sidan