Vaccinationer

Vaccination mot tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med förorenad mat och dryck. Du kan skydda dig med ett vaccin.

När ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot tyfoidfeber om du ska resa till ett land där sjukdomen finns, stannar mer än tre veckor och kommer att äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Du kan skydda dig mot tyfoidfeber genom att vaccinera dig antingen med en spruta eller genom att svälja kapslar.

Vaccination med spruta

Barn som har fyllt två år och vuxna kan vaccineras mot tyfoidfeber med en spruta. De brukar få vaccinet på utsidan av överarmen.

Du vaccineras med en spruta vid ett tillfälle. Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd. Det går att få sprutan närmare avresedagen men då har du inte lika bra skydd under resans första dagar. Det är ändå bättre än att låta bli att vaccinera dig.

Du behöver en ny dos vart tredje år för att ha fortsatt skydd. Men skyddseffekten efter flera doser blir inte lika bra som efter första dosen.

Vaccination med kapslar

Kapseln ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan måltid.

Barn som är fem år eller äldre kan få kapslar med samma intervall som vuxna.

Du tar kapslarna vid tre tillfällen:

  • Ta den första kapseln ungefär tre veckor innan du ska resa.
  • Ta den andra kapseln två dagar efter den första kapseln.
  • Ta den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln.

Efter de tre doserna räcker skyddet i minst tre år. Du kan vaccinera dig igen om du behöver fortsatt skydd.

Så här förvarar du kapslarna

Du tar oftast kapslarna hemma. Förvara förpackningen i kylskåp innan du ska ta en kapsel.

Viktigt att tänka på när jag tar vaccinet

I vissa fall får du vaccinet som spruta om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är gravid.
  • Du har nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom.
  • Du behandlas med läkemedel som försämrar immunförsvaret, exempelvis cellhämmande läkemedel, cytostatika eller höga kortisondoser under lång tid.

Barn och vaccination

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan få vaccin med en spruta när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Du kan få feber, huvudvärk, hudutslag, ont i magen, illamående och kräkningar av kapslarna. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom en eller några dagar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan