Lever, galla och bukspottkörtel

Information till dig som är gravid och har hepatit B - Skåne

Innehållet gäller Skåne

Hepatit B är ett virus som kan smitta via blod och sexuella kontakter. Gravida kvinnor som bär på viruset riskerar överföra det till barnet i samband med förlossning och ge barnet en kronisk infektion av hepatit B.

Vaccinera barnet direkt efter förlossning

I de allra flesta fall kan detta dock undvikas genom att påbörja vaccination av barnet mot hepatit B direkt efter förlossningen. Vaccinationen följs upp med ytterligare en dos vid 1 månads ålder och därefter är hepatit B en del av den vanliga vaccinationen vid 3, 5 och 12 månaders ålder. I vissa fall ges också immunglobulin, färdiga antikroppar mot hepatit B, till barnet efter förlossningen. För att barnet ska få rätt behandling efter förlossningen är det viktigt att mamman under graviditeten får sin hepatit B-infektion kontrollerad av infektionsläkare. Läkaren rekommenderar vilken behandling det nyfödda barnet ska få. Vid mycket hög nivå av hepatit B-virus i blodet, kan mamman behöva behandlas med läkemedel i slutet av graviditeten för att minska överföringsrisken till barnet.

Det är mycket viktigt att alla vaccinationerna ges vid rätt tidpunkt för att barnet ska skyddas mot hepatit B. Det går då också bra att amma barnet utan risk för smittöverföring.

Blodprov från 13 månaders ålder

När barnet är mellan 13 och 18 månader tas ett blodprov för att kontrollera att vaccinationen har haft önskad effekt och att smittöverföring inte skett. Mamman får remiss för detta i samband med besök på BVC. Det är viktigt att provet tas innan barnet börjar på förskola.

Vaccinera övriga familjemedlemmar

Övriga familjemedlemmar bör också vaccineras mot hepatit B om de inte redan är immuna mot sjukdomen. Det kan göras på infektionsmottagningen som mamman kommer att kallas till. Vaccinationen till övriga familjemedlemmar liksom vaccinationerna till det nyfödda barnet är kostnadsfria.

Regelbundna efterkontroller

Hepatit B är en kronisk infektion som drabbar levern. Därför är det viktigt att mamman även efter graviditeten regelbundet kontrolleras på infektionsklinik och kommer till de besök som hon kallas till. Vid flytt till annan del av landet ska mamman be läkaren på infektionskliniken att remittera till närmaste infektionsklinik på nya hemorten.

Till toppen av sidan