Om graviditeten

Du som är gravid och har hepatit B

Innehållet gäller Skåne

Är du gravid och har hepatit B? Det finns en risk att du överför viruset till ditt barn under förlossningen. Därför ska ditt barn bli vaccinerad mot hepatit B direkt efter förlossningen.

Hepatit B är ett virus som orsakar inflammation i levern. Viruset kan överföras genom blod eller oskyddat sex. Vissa kan få en kronisk infektion med hepatit B, då kan infektionen finnas kvar i kroppen hela livet.

Om ett barn smittas av hepatit B under sitt första levnadsår, finns en stor risk att barnet får en kronisk infektion.

Under graviditeten

Du som är gravid och har en infektion av hepatit B, ska gå på kontroller hos läkare under graviditeten. Det är viktigt att din infektion kontrolleras under graviditeten. Då kan läkaren planera för att ditt barn ska få rätt behandling efter förlossningen.

Om du har en hög nivå av hepatit B i blodet, kan du behöva behandlas med läkemedel i slutet av graviditeten. Behandlingen görs för att minska risken att viruset överförs till ditt barn.

Barnet kan vaccineras direkt efter förlossningen

Ditt barn blir vaccinerad mot hepatit B direkt efter förlossningen. Vaccinationen ska ske så snart som möjligt för att barnet inte ska få en kronisk infektion av hepatit B. I vissa fall ges också immunglobulin, färdiga antikroppar mot hepatit B, till ditt barn efter förlossningen.

Vaccinationen följs upp med ytterligare en dos med vaccin när barnet är en månad gammal. Därefter är vaccin mot hepatit B en del av den vanliga vaccinationen vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Det är mycket viktigt att alla vaccinationer ges vid rätt tidpunkt för att barnet ska skyddas mot hepatit B. Då kan du amma barnet utan risk för att smitta barnet med hepatit B.

Blodprov när barnet är mellan 13 och 18 månader

När ditt barn är mellan 13 och 18 månader tas ett blodprov från barnet. Under ett besök på BVC får du en remiss till blodprovet.

Blodprovet tas för att kontrollera att barnets vaccination mot hepatit B har gett effekt och att viruset inte har överförts till barnet. Det är viktigt att blodprovet tas innan ditt barn börjar på förskolan.

Efter graviditeten

Du som har en kronisk infektion av hepatit B och har varit gravid, ska fortsätta att gå på regelbundna kontroller hos din läkare. Det är viktigt att du fortsätter med kontroller av din infektion även efter graviditeten.

Du kommer att bli kallad till kontroller på infektionsmottagningen.

Ska du flytta till en annan del av landet? Då ska du be din läkare att skicka en remiss till infektionsmottagningen på din nya hemort.

Hela familjen kan få vaccin mot hepatit B

Din familj kan också vaccineras mot hepatit B, om de inte redan är immuna mot sjukdomen. Vaccination mot hepatit B är gratis för din familj. De blir vaccinerade på infektionsmottagningen där du går på kontroller för din infektion

Till toppen av sidan