Om covid-19 – coronavirus

Om du behöver vård för covid-19 på sjukhus i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa som får covid-19 blir mer sjuka och behöver vård på sjukhus. Den vanligaste anledningen för behandling på sjukhus är att dina lungor inte kan syresätta blodet tillräckligt. Då kan du få svårt att andas även om du vilar.

De flesta som får covid-19 mår ungefär som vid en förkylning eller influensa och kan stanna hemma tills det har gått över. Men vissa blir allvarligt sjuka och behöver vård på sjukhus.

Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror på hur din sjukdom utvecklar sig och vilken syresättning du har. Du kan behöva vara på sjukhuset i några dagar till ett par veckor.

När behöver jag vårdas på sjukhus?

Du kan behöva vård på sjukhus om du får svårt att andas även när du vilar.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det finns särskilda rutiner för hur du tas om hand när du har covid-19.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Olika typer av behandling

På sjukhuset finns möjlighet att ge olika behandlingar som hjälper dig att må bättre. Läkaren tar hänsyn till ditt tillstånd och om du har någon annan sjukdom som påverkar vad du orkar med. Då anpassas behandlingen efter det.

Behandling om du har svårt att andas

Du kan få hjälp av olika andningsstöd om du har svårt att andas.

Behandling med syrgas genom näsgrimma

Du kan få använda en så kallad näsgrimma om du behöver hjälp med andningen. Grimman är en lättare luftslang som sätts fast i dina näsborrar och träs bakom dina öron för att hålla den på plats. Genom grimman andas du syrgas.

Behandling med syrgas genom mask

Om du har ett högre syrgasbehov behöver du en andningsmask istället för en grimma. Masken läggs över din mun och näsa. Den spänns fast med mjuka band runt ditt huvud.

Behandling för besvär med luftvägarna

Om du har besvär med luftvägarna som exempelvis torrhosta, dålig syresättning och slem kan andningsgymnastik och slemmobilisering hjälpa. Då kan du till exempel få andas med motstånd i ett hjälpmedel som kallas PEP-ventil. En fysioterapeut hjälper dig att prova ut och ger dig instruktioner.

Du kan också andas in koksaltlösning om du har besvär med luftvägarna. Det fuktar luftvägarna vid torrhosta och kan hjälpa till att lösa upp slemmet.

Behandling med läkemedel

Du kan få olika typer av läkemedel när du får behandling på sjukhus. Vilket eller vilka läkemedel du får, beror på vilka besvär du har och hur sjuk du är.

Ibland kan du få behandling med antibiotika om du är sjuk i covid-19 och samtidigt får en infektion som orsakas av bakterier, som lunginflammation.

Kontroll av din vätskebalans

Det är viktigt att du får i dig ordentligt med vätska när du har covid-19. Om du får i dig för lite kan blodtrycket till njurarna blir för lågt. När du får behandling på sjukhus kontrollerar vårdpersonalen hur mycket vätska du får i dig under en dag.

Behandling med intensivvård

Vissa som är allvarligt sjuka kan också behöva intensivvård, till exempel behandling i respirator. Då är det vanligt att vara sövd för att kroppen ska få läka och vila. Intensivvård är en krävande behandling som ges på en särskild avdelning på sjukhuset.

När du kommer hem från sjukhuset

Om du har varit allvarligt sjuk i covid-19 har du ofta behov av rehabilitering. När du är på sjukhuset får du träffa en fysioterapeut för att börja träna. Ni tar tillsammans fram ett träningsprogram för hur du ska fortsätta med din rehabilitering hemma.

Du kan även få hjälp från din vårdcentral, kommun eller en rehabiliteringsmottagning.

Besvär efter covid-19

Du kan få olika besvär efter att du haft covid-19. De vanligaste besvären är att du känner dig svag och trött men du kan även få förändrad lukt eller smak.

Mer information om Besvär efter covid-19

Till toppen av sidan