Allergier och överkänslighet

Allergisk reaktion vid ögonfransförlängning

Innehållet gäller Skåne

Det är vanligt att få allergiska besvär vid ögonfransförlängning. Ett snabblim används för att fästa ögonfransarna och limmet kan ge allergiska reaktioner.

Du får en ökad risk för allergiska besvär och astma vid ögonfransförlängning. Det gäller både för dig som arbetar med ögonfransförlängning och för dig som förlänger dina ögonfransar.

Ögonfransarna fästs med lim som innehåller ämnet cyanoakrylat. Ämnet kan irritera dina luftvägar och ge allergiska besvär. Det finns också en risk att utveckla allergi när du är i kontakt med limmet.

Tydliga arbetsmiljöregler som ska följas

Lim som innehåller cyanoakrylat är vanliga och används bland annat vid limning av ögonfransar. Arbetar du med den här typen av lim? Det finns tydliga arbetsmiljöregler som ska följas av alla som arbetar med lim som innehåller cyanoakrylat. Det finns också regler för skyddsutrustning och arbetsplatsens ventilation.

Krav finns också för medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Mer om allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister på Arbetsmiljöverkets webbplats (av.se)

Symtom vid allergisk reaktion

Du som arbetar med ögonfransförlängning

Du som arbetar som fransstylist kan bli allergisk om du jobbar med limmet under många timmar varje dag. Din arbetsplats ska ha anpassad ventilation som är effektiv. Det är viktigt att använda andningsskydd och skyddshandskar när du arbetar med limmet. Arbetet ska vara riskbedömt enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Allergiska besvär kan börja redan efter en kort tid, till exempel:

 • andningssvårigheter
 • nästäppa
 • rinnsnuva
 • nysningar
 • näsblod
 • slem i halsen
 • hosta
 • astmaanfall
 • ett pipande och väsande ljud i luftvägarna
 • tryck över bröstet på kvällen och natten
 • kontaktallergi med röda, kliande hudutslag och blåsor.

Den allvarligaste risken med limmet är att utveckla astma med andningssvårigheter.

Har du fått besvär efter att ha arbetat med limmet? Då bör du inte fortsätta att utsättas för lim som innehåller ämnet cyanoakrylat.

Du som förlänger dina ögonfransar

Du som förlänger dina ögonfransar kan också få allergiska reaktioner. Här är exempel på besvär för dig som gör en behandling med ögonfransförlängning:

 • röda ögon
 • svullnad
 • torra och kliande eksem på ögonlocken
 • kontaktallergi under behandlingen om fransar faller ned i ansiktet.

Inga godkända eller säkra lim

Det finns inga godkända eller säkra lim enligt Arbets- och miljömedicin Syd i Skåne. Alla snabbhärdande lim av den här typen innehåller ämnet cyanoakrylat. Ibland saknar limmet varningstext, men limmet är fortfarande inte säkert. 

När och var ska jag söka vård?

Har du gjort en ögonfransförlängning och fått en allergisk reaktion? Då ska du söka vård på din vårdcentral. Du som arbetar med fransförlängningar och har fått besvär, kan kontakta företagshälsovården.

Till toppen av sidan