ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHET

Allergisk reaktion vid ögonfransförlängning

Innehållet gäller Skåne

Ögonfransförlängning är en snabbt växande trend inom skönhetsvården. Det är få som vet att fransarna fästs med ett snabblim som innehåller allergiframkallande härdplaster, så kallade cyanoaktrylater. Att utsätta sig för cyanoakrylater innebär en ökad risk för att utveckla allergiska besvär och astma.

Tydliga säkerhetsregler som ska följas

Lim som innehåller cyanoakrylater är vanliga inom industrin, bland annat vid tillverkning av elektriska komponenter. Därför finns tydliga säkerhetsregler som ska följas av alla som arbetar med den här typen av lim. Det finns även regler för skyddsutrustning och extra ventilation.

Symtom vid allergisk reaktion

Fransstylister är de som löper störst risk då de utsättas för det allergiframkallande limmet under många timmar varje dag. Andningsskydd och handskar ska användas och salongerna ska ha anpassad ventilation.

De allergiska besvären kan börja redan efter en kort tid. Typiska symptom är:

 • astmaanfall    
 • andningssvårigheter
 • nästäppa
 • rinnsnuva
 • nysningar
 • näsblod
 • slem i halsen
 • hosta
 • pip i luftvägarna
 • tryck över bröstet på kvällen och natten
 • kontaktallergi med röda, kliande hudutslag och blåsor

Att utveckla astma med andningssvårigheter är den allvarligaste risken, i det här fallet en typ av astma som kan följa med resten av livet och vara livshotande.

Kunder kan också drabbas av reaktioner. De vanligaste besvären för dig som gör en ögonfransförlängning är:

 • röda ögon
 • svullnad
 • torra och kliande eksem på ögonlocken
 • kontaktallergi (eftersom att fransar kan falla ned i ansiktet under behandlingen)

Inga godkända eller säkra lim

Arbets- och miljömedicin i Skåne avvisar att det finns "godkända eller säkra" lim. Alla snabbhärdande lim av den här typen innehåller cyanoakrylater och även om limmet saknar varningstext, så betyder det inte att det är ofarligt.

Vart söker du vård i Skåne

Om du har gjort en ögonfransförlängning och fått en allergisk reaktion ska du i första hand söka vård på din vårdcentral. Arbetar du med fransförlängningar och fått något av symtomen ska du vända dig till företagshälsovården.

Till toppen av sidan