Om varumärket 1177

Kommunikationsriktlinjer för e-tjänster på 1177.se när du skriver för vårdpersonal

Riktlinjerna är ett stöd för dig som kommunicerar om e-tjänsterna på 1177.se. Här står det hur du ska uttrycka dig när du riktar dig till vårdpersonal, så att vårdpersonalen uttrycker sig likadant som till invånaren på 1177.se. Riktlinjerna för hur du ska skriva direkt till invånare finns i texten Kommunikationsriktlinjer för e-tjänster på 1177.se när du skriver till invånare.

Använd alltid följande ord och uttryck

Använd följande mening när du skriver direkt till vårdpersonal. Du kan byta ut vad invånaren kan göra till andra tjänster, utifrån vad som finns i din region:

 • Genom att logga in på 1177.se kan invånare kontakta vården på ett säkert sätt. Be patienten att logga in på 1177.se.
 • Via e-tjänsterna på 1177.se kan invånare göra sina vårdärenden på ett säkert sätt, till exempel boka tid på sin mottagning eller förnya recept.

Använd följande ord och uttryck när du riktar dig till vårdpersonal. Det underlättar för dem när de i sin tur pratar eller skriver till invånare om e-tjänsterna på 1177.se.

 • Använd i första hand ordet nätet för att beskriva var användaren kan göra sina vårdärenden. Nätet är en etablerad form av internet som de flesta användare är vana med. 
 • Använd uttrycket e-legitimation. Det är ett samlingsnamn för olika elektroniska legitimationer för säker inloggning på nätet. Bank-id och mobilt bank-id ingår i samlingsnamnet. Dessa två begrepp går också bra att använda.
 • Andvänd uttrycket lösenord och sms för att beskriva hur användaren loggar in utan e-legitimation.
 • Använd uttrycket logga in, inte skaffa ett konto eller invånarkonto.
 • Skriv ordet e-tjänster med gement e. Börjar meningen med e-tjänster ska ordet börja med versalt E.

Skriv så här i personalverktyget för e-tjänsterna på 1177

Använd följande uttryck när du skriver direkt till vårdpersonal som jobbar i personalverktyget för e-tjänsterna på 1177:

 • Logga in för att administrera e-tjänsterna på 1177.
 • Logga in för att hantera ärenden via e-tjänsterna på 1177.
 • När du är inloggad och hanterar ärenden kan du skicka meddelanden till mottagningens patienter. Patienterna kan läsa meddelandena genom att logga in på 1177.
 • Du som är personal kan ha olika roller när du har loggat in på personal.1177.se. Du kan vara ärendemottagare, vårdgivare eller administratör.

Använd följande uttryck om sammanhanget är tydligt för vårdpersonalen och när du har möjlighet att länka i texten. Länkarna ska då leda direkt till den aktuella sidan:

 • Logga in för att administrera e-tjänster.
 • Logga in för att hantera ärenden via e-tjänsterna på 1177.
 • Logga in på personal 1177.se.

Skriv så här för sjukvårdsrådgivningen på telefon

Sjuksköterskor som jobbar med sjukvårdsrådgivning på telefon får ibland frågor om ärenden som inringaren själv kan lösa med hjälp av e-tjänsterna. Det kan till exempel vara avbokning eller ombokning av tider på mottagningar.

Här följer exempel på hur sjuksköterskorna kan svara och prata om e-tjänsterna inom 1177, beroende på frågan:

 

Fråga

Svar

Jag har svårt att komma fram till min mottagning per telefon för att omboka en tid. Kan du hjälpa mig med det?

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med det. Men jag ser här att den mottagningen du vill nå har e-tjänster. Då är det enkelt för dig att själv boka en tid på nätet. Logga in på 1177.se för att boka om tiden på mottagningen.

Jag behöver förnya ett recept men har inte tid att sitta i telefonkö till min mottagning. Kan du förnya receptet åt mig?

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med det. Men jag ser här att den mottagningen du vill nå har e-tjänster. Då kan du förnya ditt recept på nätet. Logga in på 1177.se och skicka en förfrågan till mottagningen om nytt recept. 

Använd följande stycke som regionalt meddelande vid telefonkö. Varje region väljer själv vilka tjänster de vill lyfta i sista meningen:

 • På 1177.se finns fakta och råd om sjukdomar, symptom och vad du kan göra själv. För att boka eller avboka tid eller förnya recept behöver du logga in på 1177.se eller kontakta din mottagning.

När du skriver om enskilda e-tjänster

Skriv följande stycke när du skriver till vårdpersonal om den enskilda e-tjänsten Journalen:

 • Journalen är en tjänst som ger invånare möjlighet att läsa delar av journaluppgifter digitalt, via e-tjänsterna på 1177.se. När du informerar invånare om möjligheten, hänvisa till inloggning via 1177.se.
Till toppen av sidan