Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177.se

1177.se är en offentlig webbsida för hälsa och sjukvård. Det finns en lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla. Det betyder att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten.

Den här informationen gäller den öppna delen av 1177.se, den del av webbplatsen där du inte behöver logga in för att se informationen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen 1177.se drivs av Inera AB.

1177.se är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att webbplatsen till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Lämna synpunkter här

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på sajten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här är en lista över innehåll som inte är tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som besöker sajten:

 • Vi har filmer på webbplatsen som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Det finns filmer som saknar beskrivande så kallad titel. Det finns också filmer som saknar ljud, saknar undertext eller har inbränd undertext. Detta kommer att rättas till framöver under revidering av innehållet.
 • I dialogen Vanliga vårdtyper på sidan Hitta vård kommer innehållet inte i en meningsfull logisk ordning.
 • Det kan förekomma felaktigt kodade sidor på webbplatsen. 

För dig som använder skärmläsare

 • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar information vad de är och hur de fungerar. 
 • Fokus sätts inte alltid på rätt ställe i innehållet. Dessutom kan fokus hamna i bakomliggande lager när du öppnar en textruta ovanpå ett annat textlager.
 • Ibland fungerar inte skärmläsaren på grund av att en viss kod saknas i sidans uppbyggnad. Exempel på vad som inte fungerar är att du inte får tydlig återkoppling när fel uppstår då du fyller i ett formulär.
 • Vid val av vårdtyp i dialogen Vanliga vårdtyper på sidan Hitta vård stängs dialogrutan. Det är inte ett förväntat beteende.
 • Det kan finnas språksidor som inte är korrekt kodade. Det kan göra att vissa uppläsande hjälpmedel inte uppfattar att texten byter språk.
 • Vi har valt att alltid ha en alt-text på bilder i artiklar, även när det innebär en upprepning av bildtexten. Det kan finnas alt-texter som inte är korrekt formulerade. Vi arbetar med att åtgärda detta löpande.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

 • Delar av 1177.se visar inte tillräckligt tydligt var fokus är när du förflyttar dig med hjälp av tangentbordet. Markeringen för fokus kan även se olika ut.
 • Det finns funktioner i kartan som inte går att använda med tangentbordsnavigering.

Undantag för visst innehåll

Det finns innehåll som vi vet inte är tillgängligt, men som inte kommer att åtgärdas direkt.

Orsaken är att arbetet beräknats bli alltför betungande i relation till förbättringen av webbplatsens tillgänglighet.

Undantagen gäller följande innehåll:

Översättningar

En del översatta sidor är inte korrekt kodade. Det finns också brister i länkar till material på andra språk än svenska, som är webbplatsens huvudspråk. 

Pdf-filer

Det finns fortfarande otillgängliga pdf-filer på webbplatsen, vilket kommer att åtgärdas efter hand.

Kartor

Det finns funktioner i kartan som inte går att användaför den som navigerar med hjälp av tangentbordet. När leverantören av kartfunktionen åtgärdar felet kommer det att fungera även hos oss. Vi undersöker även möjligheten att byta karttjänst.

Formulär

Sökförslag, så kallad autocomplete, fungerar inte med skärmläsare i vissa formulär. När publiceringsverktyget rättar detta kommer det att fungera även hos oss.

Filmer

Det finns filmer som brister i tillgänglighet på webbplatsen. Dessa kommer åtgärdas när innehållet revideras.

Det finns även filmer på webbplatsen som inte omfattas av lagen, eftersom de publicerades innan lagkraven fanns. Vi försöker att göra även dessa filmer så tillgängliga som möjligt, men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Så testar vi tillgängligheten

Webbplatsen publicerades den 27 mars 2019. 

Interna tillgänglighetstester och externa granskningar genomförs löpande.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2022.

Tillsyn

Du kan kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

 

Läs mer om tillgänglighet inom andra tjänster

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten på tjänsten Journalen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Tillgänglighetsredogörelse Formulärhantering

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller formulär att fylla i på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Till toppen av sidan