1177.se

Så tillgängliga är e-tjänsterna på 1177.se

E-tjänsterna på 1177 förvaltas av Inera AB. Vi vill att alla ska kunna använda dessa tjänster. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller en del av de e-tjänster som du når genom att logga in på 1177.se, exempelvis startsidan, inkorgen, mottagningar och övriga tjänster.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

E-tjänsterna på 1177 är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att e-tjänsterna på 1177 delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • På grund av säkerhetsskäl finns det en begränsning på 5 minuter för att läsa av QR-koden när du ska logga in som inte går att stänga av, justera eller förlänga. Användare som behöver längre tid än 5 minuter för att logga in kan ha svårigheter med inloggningen på grund av tidsbegränsningen.
  • På vissa ställen är sidans rubriker och innehållsstruktur inte kodade på rätt sätt vilket kan göra det svårare för dig som inte ser innehållet att förstå sidans innehåll och hur saker hänger ihop.
  • Vissa begrepp i en mottagnings e-tjänster kan vara svåra att förstå och hade blivit tydligare för denna användargrupp om de förklaras.
  • När du backar i webbläsaren eller navigerar bakåt bland i länkarna markerade med “Du är här”, så kan information du tidigare fyllt i ha försvunnit.
  • På mindre skärmar blir en del av namnet på den inloggade personen osynligt i sidhuvudet på grund av platsbrist.

För dig som använder skärmläsare

  • Ibland när det öppnas upp en ruta (modal) ovanpå innehållet på en sida så kan det skapas onödig förvirring för denna målgrupp.
  • Det kan vara svårt för dig med skärmläsare att förstå vilket totalbelopp för högkostnadsskydd som du är uppe i och hur nära du är att uppnå ditt frikort.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Här finns inga upptäckta brister som rör digital tillgänglighet.

Så har vi testat e-tjänsterna

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes 17 november 2022.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan