1177.se

Om 1177.se

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. Du når samlad information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer genom sex olika ingångar. Här hittar du filmer, reportage och kan ta del av andras berättelser och upplevelser.

Om innehållet på 1177.se

Allt nationellt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården. 1177.se har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet. Den nationella redaktionen för 1177.se skriver innehållet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare. Redaktörerna ansvarar också för att texterna ses över regelbundet för att de ska vara aktuella. Regionala tillägg i texter och tjänster ansvarar de regionala redaktionerna för. 

Delar av innehållet på 1177.se finns översatta till flera språk.

Webbplatsen är mobilanpassad

Utseendet på 1177.se anpassar sig till den skärm man surfar ifrån, mobila enheter - mobiltelefoner och surfplattor. För att uppleva webbplatsen på bästa sätt rekommenderar vi att man regelbundet uppgraderar sin webbläsare. 

Språkliga riktlinjer för 1177.se

Pratbubbla med texten ALLA SKA KUNNA FÖRSTÅ

Språket på 1177.se ska vara tydligt, lättläst och lätt att förstå. Här kan du läsa de språkliga riktlinjerna som gäller för 1177.se och även för UMO. 

De fyra viktigaste punkterna i våra språkriktlinjer är:

 • Skriv användbara texter.
 • Skriv ur användarens perspektiv.
 • Skriv inkluderande, stärkande och normkritiskt.
 • Skriv så att språket är lätt att läsa och förstå.

Språket på 1177.se ska vara vardagligt och enkelt. Det ska också vara konkret och tydligt. Vi skriver till exempel "om tre dagar" i stället för "om några dagar".

För att göra texterna lätta att läsa använder vi ibland punktlistor. Styckena ska vara korta och vi använder mellanrubriker som gör det lätt att hitta i texten.

Många läser i mobilen. Därför ska texterna börja med det viktigaste, så att du lättare ska hitta det du söker.

Vi har ett normkritiskt perspektiv

Vi har ett normkritiskt perspektiv för att våra texter ska vara inkluderande och stärkande. Här är några exempel på hur vi jobbar med detta:

 • Vi förutsätter inte att texternas mottagare lever på ett visst sätt, eller har särskilda egenskaper.
 • Vi vill inte peka ut vissa sätt att leva eller vissa egenskaper som ”normala” och andra som ”onormala”.
 • Vi tar bara ta upp skillnader mellan olika grupper där det är relevant.
 • Vi är ständigt uppmärksamma på ord och formuleringar som kan verka exkluderande eller värderande.
 • Alla på den nationella redaktionen för 1177.se har genomgått RFSL:s utbildning om hbtqi, normer, bemötande, livsvillkor och hälsa.

Hjälp oss att bli bättre

På 1177.se finns många artiklar som är skrivna innan vi tog fram riktlinjerna ovan. Vi går igenom alla våra artiklar regelbundet, men det kommer att ta tid innan alla texter är uppdaterade. Därför kan du hitta artiklar som inte följer riktlinjerna.

Meddela gärna oss om det är någonting som inte stämmer.

Om tjänsterna på webbplatsen

Hitta vårdmottagningar

På Hitta vård hittar du kontaktuppgifter, öppettider och övrig information om vård- och tandvårdsmottagningar. Nya vårdmottagningar tillkommer allt eftersom.

Hitta vård

E-tjänster på 1177

När du loggar in på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du får också en möjlighet att vara delaktig i din egen vård.
 

Använd innehållet från 1177.se

Länka gärna till 1177.se

Det går bra att länka till 1177.se. Utforma länken så att det är tydligt att den leder till 1177.se och se till att länken öppnas i nytt fönster. Det är inte tillåtet att använda logotypen för 1177 på en webbplats/app.

Skriv ut från 1177.se

Skriv gärna ut material från 1177.se som förberedelse inför ett vårdbesök eller för att använda i informations- eller utbildningssyfte.

Citera 1177.se

Det går bra att använda 1177.se som källa, eller att citera kortare textutdrag. Ange att citatet kommer från 1177 eller att källan är 1177.se. Komplettera gärna citatet med en länk till relevant del av 1177.se.

Bilder från 1177.se

Bilderna på 1177 får inte kopieras och användas i annat sammanhang. 1177 äger inte upphovsrätten till bilderna. Den som vill använda bilder från webbplatsen får köpa publiceringsrätten från illustratören eller fotografen. Bilder från webbplatsen får dock användas för att informera om 1177 efter godkännande från redaktionen.

Om du vill använda bilder och fotografier kontakta först redaktionen för att få kontaktuppgifter till illustratören eller fotografen.

Riktlinjer för länkning från 1177.se till externa webbplatser

 • Innehållet ska vara relaterat till hälsa, sjukvård eller omsorg.
 • Webbplatsen ska ha en tydlig avsändare.
 • Webbplatsen ska vara seriös och fri från reklam och kommersiella budskap. Undantag görs för till exempel patientföreningar som vänder sig till den som blivit sjuk eller fått en skada, eller till deras anhöriga. Sidorna ska inte vara kommersiella, men kan ta emot sponsorbidrag i mindre omfattning. Vi tar ställning i varje enskilt fall.
 • Innehållet får inte uppfattas som anstötligt.
 • Webbplatsen ska rikta sig till invånare i hela landet. Gäller inte regionala artiklar eller tillägg på 1177.se.
 • Det går också att länka till externa appar, om de uppfyller ovanstående krav.
 • Vi länkar inte till personliga sidor i form av bloggar, poddar, sociala medier och liknande. Bloggar, poddar och sociala medier som drivs av till exempel regioner, myndigheter eller public service får länkas till om de uppfyller ovanstående krav.

Hantering av kakor (cookies) på 1177.se

1177.se använder enbart sessionscookies. Det innebär att ingen information om besöket lagras efter att webbläsaren stängts. Läs mer om Hantering av kakor (cookies) på 1177.se.

Till toppen av sidan