Skador på huvud och ögon

Skräp eller frätande ämne i ögat

Att få in skräp i ögat är vanligt och det kan kännas obehagligt. Ofta försvinner skräpet av sig själv när du blinkar. Ibland sitter skräpet fast och du kan behöva behandling. Det är viktigt att du sköljer ögat direkt och får behandling snabbt om du har fått ett frätande ämne i ögat.

Frätande ämnen som till exempel kaustiksoda, lut, våt cement, propplösare och starka syror kan skada ögat allvarligt. Därför är det viktigt att genast skölja ögat med ljummet vatten. Du ska fortsätta skölja ögat tills du fått kontakt med vården eller Giftinformationscentralen.

Symtom

Det är vanligt att få skräp i ögat. Det kan till exempel vara gruskorn, gräs, snö, träflisor eller glasfiberull.

Det kan också vara skräp av metall, till exempel rost, metallgrader eller svetsloppor. Metallskräp som flyger mot ögat i mycket hög fart kan ta sig in i ögats inre och orsaka mycket allvarlig skada.

Symtom vid skräp i ögat

Du kan uppleva ett eller flera av de här besvären om du har fått in skräp i ögat:

 • Det skaver i ögat när du blinkar. Det kan bero på att skräpet har fastnat under ögonlocket eller att skräpet har gett ett skrubbsår på hornhinnan.
 • Ögat kan bli rött.
 • Du kan se suddigt.
 • Det bildas mycket tårar när det finns något i ögat som irriterar. Ibland kan tårflödet vara så kraftigt att ögat sköljs rent av sig själv.

Symtom vid frätande ämne i ögat

Du kan ha ett eller flera av de här besvären om du har fått in frätande ämne i ögat:

 • Det svider, skaver och känns som att du har något i ögat.
 • Du blir känslig för ljus.
 • Du ser suddigt.
 • Ögat blir rött.
 • Ögat tåras.
 • Ögat och huden runt ögat blir svullet

Frätande ämnen kan skada ögat allvarligt. Ögats tårar kan inte skölja bort frätande ämnen. Därför är det viktigt du sköljer ögat direkt med ljummet vatten och fortsätter skölja i minst 15 minuter.

Läs om hur du sköljer ögat under rubriken Vad kan jag göra själv vid frätande ämne i ögat.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får skräp i ögat behöver inte söka vård. Skräpet försvinner oftast när ögat tåras, eller när du sköljer ögat med vatten eller koksaltslösning.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart det går om du upplever ett eller flera av följande besvär:

 • Du får sämre syn.
 • Dina ögon blir känsliga för ljus.
 • Du eller ditt barn har ont i ögat.
 • Du kan inte skölja bort skräpet själv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har fått en skada av metallskräp i ögat och har kraftiga besvär som inte går över. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Skölj omedelbart ögat om du fått starkt frätande ämne i ögat. Ring 112 så snart du kan och begär Giftinformationscentralen. Fortsätt skölj ögat i minst 15 minuter. Du bör om möjligt skölja ögat under transporten till akutmottagningen, om du rekommenderas att åka akut till sjukhus.

Vad kan jag göra själv vid skräp i ögat?

Det går ofta att få bort skräp på ögat genom att blinka några extra gånger. Undvik att gnugga kraftigt eftersom det kan skada ögat om skräpet finns kvar på ögat.

Oftast försvinner obehag, irritation eller skavkänslan i ögat inom några dygn efter att du har fått skräp i ögat som gett ett skrubbsår på ögat. Ibland kan obehaget försvinna redan efter en halvtimme eller en timme om ögat har fått en lindrig irritation på hornhinnan.

Skölj med ljummet vatten

Du kan ofta få bort skräpet genom att skölja ögat eller blinka under vatten några gånger. Ljummen vätska är skönare för ögat än kall vätska.

Ta ut dina linser om du använder sådana innan du sköljer ögat.

Ibland kan du ta bort skräpet försiktigt

Skräp som sitter innanför det nedre ögonlocket kan du ofta se själv. Du ska alltid försöka skölja bort skräpet först. Du kan försiktigt försöka ta bort skräpet med till exempel en fuktad bomullspinne om skräpet sitter kvar trots att du sköljt ögat.

Skräp som sitter innanför det övre ögonlocket är ofta svårt att ta bort på egen hand.

Kontakta vården om du inte får bort skräpet.

Om barn får skräp i ögat

Du bör söka vård om ditt barn har fått skräp i ögat som finns kvar efter sköljning, eller om barnet har mycket ont.

Skrubbsår på ögat läker oftast av sig själv

Skrubbsår på ögat efter skräpet läker oftast inom några dygn. Läkemedel kan inte göra så att läkningen av såret sker snabbare.

Vad kan jag göra själv vid frätande ämne i ögat?

Frätande ämnen kan skada ögat allvarligt. Det kan till exempel vara kaustiksoda, lut, våt cement, propplösare och starka syror. Därför är det viktigt att du genast sköljer ögat.

Skölj ögat direkt

Skölj ögat i minst 15 minuter med ljummet vatten om du har fått ett frätande ämne i ögat.

Ett barn ställer du enklast i duschen och sköljer barnets ögon och ansikte.

Ring Giftinformationscentralen för instruktioner

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för att få instruktioner om hur du ska behandla en skada av ett visst frätande ämne. Du får också veta om du behöver söka vård akut.

Så sköljer du ögat

Det här är viktigt att tänka på när du sköljer ögat:

 • Skölj ögat direkt om du har fått in ett frätande ämne.
 • Ljummen vätska är mer behaglig än kall vätska, men du bör ta det som går snabbast.
 • Ta ut kontaktlinser om du använder det. Du ska försöka skjuta linserna åt sidan om du inte kan ta ut dem. Skölj därefter ögat.
 • Använd helst en mjuk stråle från duschen eller vattenkranen. Du kan ta en annan vätska om du inte har dusch eller vattenkran snabbt tillgängligt. Då kan du till exempel använda mjölk eller någon annan dryck, koksaltlösning eller kontaktlinsvätska.
 • Håll huvudet under strålen och rikta ögat uppåt.
 • Försök att hålla isär ögonlocken. Då blir sköljningen mer effektiv.
 • Skölj ögat rikligt och i minst 15 minuter.
 • Fortsätt att skölja ögat på vägen till en akutmottagning om du har möjlighet till det.

Läs innehållsförteckningen

Många vanliga kemikalier som kan finnas i hemmet kan orsaka frätskador på ögat. Några exempel på det är maskindiskmedel, kalk och kaustiksoda. Du kan läsa innehållsförteckningen om du känner dig osäker på innehållet i en produkt. Där står det om den innehåller frätande ämnen.

Frätande ämnen kan vara sura eller basiska. Sura ämnen kan också kallas för syra.

Viktigast att skölja direkt och söka vård

Det viktigaste är att du börjar skölja ögat direkt om du har fått in ett frätande ämne i ögat. Därefter bör du ringa Giftinformationscentralen och snabbt åka till en akutmottagning. Du kan fortsätta skölja ögat på vägen till sjukhuset, om det går.

Det finns många olika frätande ämnen. Några vanliga frätande sura ämnen är

 • saltsyra
 • svavelsyra
 • salpetersyra.  

Några vanliga frätande basiska ämnen är

 • ammoniak
 • natriumhydroxid
 • kaliumhydroxid.

Undersökning

Du får oftast sitta ner medan läkaren undersöker ditt öga. Mindre barn kan behöva ligga ner under undersökningen.

Läkaren undersöker ögat och vänder vid behov på ögonlocket för att se om du har något synligt skräp i ögat. Läkaren vänder på ögonlocket med fingrarna eller med till exempel en bomullspinne som läggs på ögonlockshuden.

Läkaren kan också bedöva ögat och färga ögats yta med en ögondroppe. Bedövningen gör att du lättare kan öppna ögonlocken så att läkaren kan undersöka ögat. Färgämnet gör att läkaren lättare kan se skräp och skador på ögat.

Läkaren undersöker oftast ögat med någon typ av förstoringshjälpmedel, till exempel ögonmikroskop. Det gör hen för att se om skräpet är kvar och om du har några skador på ögat.

Behandling

Vilken behandling du får beror på vad det är som har hamnat i ögat. Det beror också på var på i ögat det finns.

Skräpet sköljs eller plockas bort

Ögat kan behöva sköljas av läkaren. Skräp kan behöva torkas eller plockas bort med fuktad bomullspinne, pincett eller andra instrument. Du får en bedövningsdroppe om det behövs.

Ibland har skräpet försvunnit redan innan läkaren undersöker ögat. Det kan kännas som om skräpet finns kvar under några dagar om skräpet har gett skrubbsår på ögat.

Skräp kan inte hamna bakom ögat. Finns det skräp kvar på ögat kommer läkaren att kunna se det vid undersökningen.

Glasull och mineralull kan delvis sköljas bort

Glasull och mineralull består av tunna, vassa fibrer som lätt fastnar i ögonslemhinnan. Lösa fibrer kan sköljas bort. Men fibrerna i slemhinnan är ofta för små för att kunna tas bort med till exempel fingrarna eller med pincett. Det kan skava i ögat i flera dagar innan fibrerna lossnar av sig själva.

Metallskräp kan slipas eller skrapas bort

Vårdcentralen kan välja att skicka dig akut till en ögonklinik om skräpet sitter djupt i hornhinnan eller mitt framför pupillen. Det kan till exempel vara om du har fått rost, metallgrader eller svetsloppor i ögat.

Då bedövar läkaren ögat med en ögondroppe. Sedan skrapas eller slipas skräpet bort. Behandlingen går snabbt och tar oftast en till två minuter.

Frätande ämnen behandlas med sköljning

Ögat ska genast behandlas med sköljning om du har fått frätande ämne i ögat. Ögat sköljs oftast en extra gång på den akutmottagning eller annan vårdmottagning som du har sökt akut vård hos. Det är oftast en sjuksköterska, undersköterska eller annan personal som sköljer ögat.

Ibland kan du få läkemedel att ta hemma

Ibland kan man behöva antibiotika efteråt. Du tar läkemedlet hemma. Du kan få det i form av en ögonsalva eller ögondroppar. Läs om hur du tar läkemedel i ögonen.

Du kan också få en smörjande salva eller smörjande ögondroppar.

Hur kan jag förebygga att få skräp i ögat?

Det är svårt att helt och hållet undvika att få skräp i ögonen. Men vid en del aktiviteter och inom vissa yrken kan det vara bra att skydda ögonen genom att använda skyddsglasögon.

Använd skyddsglasögon

Använd skyddsglasögon när du gör något av följande:

 • Du arbetar med frätande kemikalier eller kemikalier som är skadliga på annat sätt.
 • Du arbetar med till exempel såg, hammare, svarv eller slip.
 • Du klipper gräs.

Vad händer i ögat?

Skräp orsakar ofta irritation i ögat. Då ökar mängden tårar. Du börjar också blinka mer. På så sätt sköljs ofta skräp bort genom ögats egen reningsfunktion.

Ibland orsakar skräpet ett sår på ögonslemhinnan. Det är det yttersta lagret på ögat. Sådana sår läker oftast inom några dagar.

Metallskräp i ögat kan skapa en kemisk reaktion. Det kan ge en inflammation i ögat som gör ont.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är mycket ovanligt men ibland kan det bli en infektion eller en kraftig inflammation i ögat. Då kan du få behandling med läkemedel av en ögonläkare.

Det kan bildas ett ärr i ögats hornhinna när skrubbsåret eller frätskadan har läkt. Det är ovanligt, men det kan innebära att du får en synnedsättning om ärret finns i hornhinnan framför pupillen. Läs om synnedsättning.

Mer på 1177.se

Ögonskador

Ögonskador kan bero på många olika saker. En del skador är lindriga och andra allvarliga. En del ögonskador går över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Läkemedel som du tar i ögonen

Läkemedel som du använder i ögonen finns som droppar och salva.

Så fungerar ögat och synen

Här kan du läsa mer om hur ögat och synen fungerar.

Till toppen av sidan