Akuta råd – första hjälpen

Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som du kan ge till någon som har slutat andas eller till någon vars hjärta har slutat slå.

Hjärt-lungräddning består av två moment: inblåsningar och bröstkompressioner. Inblåsningar, som även kallas mun mot mun-andning, görs för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressioner innebär att man rytmiskt trycker med händerna på bröstkorgen för att få blodet att cirkulera i kroppen. På så vis kan du försöka få igång andningen och hjärtverksamheten igen.

Hjärt-lungräddning

Om du hittar ett barn som verkar livlöst ska du börja med att ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att kontrollera om barnet är vid medvetande, om det andas eller om det visar några andra livstecken. Det är viktigt att denna kontroll går fort. 

Om barnet är medvetslöst men andas normalt lägger du det i stabilt sidoläge och ringer sedan 112.

Om barnet däremot inte kan andas normalt eller inte visar livstecken ska du börja göra hjärt-lungräddning. Är du ensam är det viktigt att du först ger barnet inledande hjärt-lungräddning och sedan larmar 112. Om ni är flera kan någon ringa 112, medan en annan person startar hjärt-lungräddning.

Ge mun mot mun-andning omedelbart

Det är mycket ovanligt att hjärtat slutar slå hos barn. Den vanligaste anledningen till att barn blir livlösa är istället att de har slutat att andas.

Barn är mycket känsliga för syrebrist och därför är det viktigt att du ger mun mot mun-andning så fort som möjligt vid ett akut läge. När andningen upphör får kroppen inte tillräckligt med syre och till sist kan också hjärtat sluta slå. I det läget måste du också få igång hjärtats verksamhet med hjälp av bröstkompressioner.

Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk att barnet får bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter några minuter. Är kroppen nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre.

Läs mer om när barn sätter i halsen.

Oförändrade rekommendationer vid coronavirus

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat särskilda rekommendationer till allmänheten på grund av rådande utbrott av covid-19, coronavirus. De nya råden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När det gäller barn rekommenderar Svenska rådet för hjärt-lungräddning oförändrade riktlinjer vid misstänkta fall av covid-19. Det innebär att du fortfarande ska ge 5 inblåsningar, följt av både bröstkompressioner och inblåsningar till barnet, även om du misstänker coronavirus. Det beror på att hjärtstopp hos barn ofta orsakas av syrebrist och problem med luftvägarna.

Du kan få mer information och svar på allmänna frågor genom att ringa 113 13.

Hjärt-lungräddning beroende av barnets ålder

Tekniken vid hjärt-lungräddning är olika beroende på barnets ålder. Informationen i denna text ger en översikt av hur du ska göra hjärt-lungräddning. Den kan vara bra både som orientering och repetition.

I den här texten finns information för barn upp till puberteten. För äldre barn och vuxna får du information här.

Hjärt-lungräddning skiljer sig i hur du konkret gör bröstkompressioner och inblåsningar beroende på om barnet är yngre eller äldre än ett år.

Till toppen av sidan