Att söka stöd och hjälp

Barn- och ungdomspsykiatrins spädbarnsverksamhet i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Både spädbarn och småbarn kan ibland behöva hjälp med sin psykiska hälsa. Inom späd- och småbarnspsykiatrin kan du som har barn under fyra år få stöd.

Vården fokuserar på att barnet ska må bättre och att samspelet mellan ditt barn och dig som förälder blir så bra som möjligt. Även du som väntar barn kan få hjälp.

Så kan småbarn visa att de mår dåligt

Upplever du att ditt barn mår dåligt? Eller oroar du för hur ditt eget mående påverkar barnet? Det kan vara svårt att förstå vad ett litet barn försöker uttrycka eller behöver. Problemen kan visa sig på flera sätt. Till exempel att barnet:

  • har svårt att sova
  • äter dåligt
  • uttrycker ilska
  • skriker mycket
  • verkar vara oroligt
  • drar sig undan.

Det finns flera orsaker till att små barn mår dåligt. Det kan bero på att barnet inte riktigt utvecklas som andra barn eller har varit med om något svårt. Ibland kan du som förälder påverka ditt barn genom att du känner dig orolig, nedstämd eller har negativa erfarenheter från din barndom.

Varje barn är unikt och ibland är det svårt att vara förälder eller vårdnadshavare. När situationen blir för jobbig behöver man hjälp.

Barnets och ditt behov styr behandlingen

Späd- och småbarnspsykiatrin hjälper riktigt små barn att må bättre. Även du som förälder eller vårdnadshavare får stöd. Målet är att barnets utveckling blir så bra som möjligt tillsammans med dig som förälder.

Varje barn och familj har olika behov. Därför är behandlingen individuell och kan bland annat innehålla:

  • stöd och hjälp så att du lättare förstår ditt barn
  • behandling med fokus på samspelet mellan dig och ditt barn
  • kombinerad samspels- och samtalsbehandling
  • gemensamma föräldrasamtal.

Du som är gravid kan också få hjälp inom späd- och småbarnspsykiatrin. Det kan handla om att du har negativa eller blandade känslor inför att bli förälder eller barnet du väntar.

Så får du kontakt med späd- och småbarnspsykiatrin

Du kommer i kontakt med en mottagning inom späd- och småbarnspsykiatrin genom att personal på en barnavårdscentral hänvisar dig dit. Det kan även en barnmorska på din barnmorskemottagning göra. Du kan också kontakta en mottagning direkt.

Hitta späd- och småbarnsmottagningar i Skåne.

Till toppen av sidan