Att söka stöd och hjälp

Barn- och ungdomspsykiatrins spädbarnsverksamhet i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med späd- och småbarnspsykiatri. Där kan omsorgsgivare till barn mellan 0-4 år få hjälp med olika svårigheter som de upplever tillsammans med barnet.

Verksamhetens fokus ligger på samspel för att hjälpa föräldrar att tidigt få en bra relation till sitt barn. Späd- och småbarnspsykiatrin erbjuder även hjälp till föräldrar som väntar barn. 

Syfte och mål

Syftet med verksamheten är att behandla samspelssvårigheter så att interaktionen mellan föräldrar och barn blir bättre. Svårigheterna i samspelet kan ha olika orsaker. Målet är att föräldern själv ska kunna samspela med sitt barn på ett sätt som är gynnsamt för barnets utveckling. Varje barn och familj har olika behov, och därför läggs varje behandling upp individuellt.

Behandlingen kan bland annat innehålla:

  • Stöd och vägledning för föräldrarna för att förstå barnet
  • Samspelsbehandling
  • Kombinerad samspels- och samtalsbehandling
  • Gemensamma föräldrasamtal

Kontaktlista

Nedan hittar du vilka mottagningar som finns i Skåne.

Till toppen av sidan