Att söka stöd och hjälp

Barn- och ungdomspsykiatrins spädbarnsverksamhet i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med späd- och småbarnspsykiatri. Där kan omsorgsgivare till barn mellan 0-4 år få hjälp med olika svårigheter som de upplever tillsammans med barnet.

Verksamhetens fokus ligger på samspel för att hjälpa föräldrar att tidigt få en bra relation till sitt barn. Späd- och småbarnspsykiatrin erbjuder även hjälp till föräldrar som väntar barn. 

Till toppen av sidan