Läs andras frågor

Vad är corneal dystrofi? Vad kan jag göra åt det?

Fråga

Jag får ibland sår på hornhinnan, ögonen känns svullna och det bildas som trådar i ögonen. Nu har jag fått diagnosen corneal dystrofi och ska ta ögondroppar när besvären kommer. Vad är egentligen corneal dystrofi och går det att bota?

Svar

Corneal dystrofi är en ärftlig sjukdom som gör att ögats hornhinna blir grumlig. Då kan du få sämre syn. Ofta påverkas båda ögonen.

Corneal dystrofi är ett samlingsnamn på en grupp sjukdomar som påverkar ögats hornhinna. Det finns cirka tjugo olika typer av corneal dystrofi. De delas in i grupper efter vilken del av hornhinnan som är påverkad.

Cornea är ett annat namn för hornhinnan. Därför kallas sjukdomen också för hornhinnedystrofi.

Sår på hornhinnan eller disig syn

Symtomen som du får beror på vilken del av hornhinnan som är påverkad av sjukdomen. Du kan till exempel få något av det här:

  • Du får sår på hornhinnan som läker men sedan kommer tillbaka. Då kan ögat kännas svullet, ömt och irriterat. Det kan kännas som om det finns lite skräp på ögat.
  • Ögonen kan bli känsliga för ljus.
  • Du får disig syn på grund av att det med tiden bildas grumligheter i hornhinnan.

Symtomen kan komma när som helst under livet. Besvären kan variera mycket mellan olika personer. En del märker knappt av sjukdomen medan andra har besvär som påverkar vardagen på olika sätt.

Besvären kan komma i perioder som kallas skov. Mellan skoven har du vanligtvis inga besvär.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har corneal dystrofi. Många vårdcentraler kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du blir undersökt med ögonmikroskop

På vårdcentralen kan läkaren göra en första undersökning med ögonmikroskop.

Du får oftast en remiss till en ögonmottagning för att göra en noggrannare utredning.

Den slutliga bedömningen görs av en ögonläkare. Hen har oftast specialiserat sig på hornhinnesjukdomar. Då blir du också undersökt med ögonmikroskop. Corneala dystrofier har ofta ett speciellt utseende som ögonläkaren kan se direkt.

 Läs mer om hur det går till att göra en ögonundersökning.

Genetisk testning

Ibland kan ögonläkaren behöva ta hjälp av genetisk testning för att ställa rätt diagnos. Gener är anlag som man ärver. Du får dina arvsanlag från dina genetiska föräldrar. Generna kan ärvas vidare från en generation till nästa.

Du får lämna ett blodprov om läkaren anser att ett genetiskt test behövs.

Läs mer om att lämna blodprov.

Du kan få ögondroppar eller laserbehandling

Du får behandling av en ögonspecialist om du har corneal dystrofi. Den behandling som du får beror på vilka besvär du har.

Vanliga behandlingar är till exempel de här:

  • Du får ögondroppar eller en speciell typ av mjuka linser som skyddar hornhinnan. Det kan hjälpa om ögonen är svullna och röda, eller om du får återkommande sår på hornhinnan.
  • Dina ögon behandlas med laser för att förbättra din syn. Då tas ytliga grumlingar bort.

Du får också gå på regelbundna kontroller på en ögonmottagning.

Ovanligt att byta hornhinna

Ibland kan corneal dystrofi göra att du med tiden ser så dåligt att du får svårt att klara din vardag, men det är mycket ovanligt. Då kan du få en transplantation av hornhinnan.

Till toppen av sidan