Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående eller som bara undrar något om cancer. Du som är vårdpersonal kan också kontakta dem. De är specialistsjuksköterskor med utbildning inom cancervård och lång erfarenhet av samtalsstöd. Har du frågor om cancer eller behöver stödsamtal så kan du ringa dem på telefon 08-123 138 00.

Kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen

Ring på telefonnummer 08-123 138 00
Öppet helgfria vardagar mellan klockan 8:30 och 16:00. Övriga tider kan du lämna meddelande. 
Du ringer alltid anonymt och de har tystnadsplikt.

Chattfunktion: Klicka här för att chatta 

Skicka mejl: cancerradgivningen@sll.se 

Andra stödlinjer och telefonjourer:
Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du också kan kontakta

Sociala medier:
Cancerrådgivningen finns på Facebook och Instagram

Bakgrund

Cancerrådgivningens mål är att

  • ge psykologiskt stöd till cancerberörda,
  • öka dina förutsättningar att kunna delta i beslut kring vård och behandling,
  • öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården,
  • öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar.

Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Senast uppdaterad:
2018-10-02
Redaktör:

Caroline Olsson

Granskare:

Lenita Lundin, specialist sjuksköterska, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland