Vaccinationer

Tillhör du någon av dessa grupper?

Innehållet gäller Östergötland
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har ett kokleaimplantat.
  • Du har fått ett nytt organ genom transplantation.
  • Du har en bristande mjältfunktion, du ska ta bort eller har fått din mjälte borttagen.
  • Du har lungsjukdomen cystisk fibros.

 

 

Till toppen av sidan