Vaccinationer

Har du haft en så svår allergisk reaktion (anafylaxi) att du har behövt söka akut sjukvård?

Innehållet gäller Östergötland
Till toppen av sidan