Kroppens funktioner

Autonom dysreflexi

Innehållet gäller Östergötland

Vid en skada på ryggmärgen (neurologisk nivå) i höjd med bröstkota nummer 6, eller högre upp, påverkas den del av nervsystemet som står utanför viljemässig kontroll och som bland annat kontrollerar blodtrycket.

Beskrivning av ryggraden

Ett tillstånd som är viktigt att ha kännedom om är autonom dysreflexi. Tillståndet kan drabba dig som har en ryggmärgsskada där ryggmärgen är påverkad i höjd med bröstkota 6 (T6) eller uppåt och kan, under vissa omständigheter, medföra kraftigt förhöjt blodtryck. Det kan ge symptom som huvudvärk, svettningar, illamående och gåshud. Den vanligaste orsaken är överfylld urinblåsa, förstoppning eller sexuell aktivitet, men kan också bero på till exempel sår på fötterna eller skor som klämmer åt.

Det är mycket viktigt att utreda vad som orsakar den autonoma dysreflexin för att kunna åtgärda det. Autonom dysreflexi kan, i mycket ovanliga fall, orsaka hjärnblödning.  

Råd om hur du kan undvika autonom dysreflexi

Undvika fenomenet genom att ta bort utlösande faktorer. Det kan du exempelvis göra genom att kontrollera din blåstömning, se till att du inte är förstoppad och att undvika skor som passar dåligt. I akuta fall finns också blodtryckssänkande medel att ta till. Prata med din läkare eller förskrivare. 

Om du drabbas av autonom dysreflexi

  1. Sitt upp eller res upp huvudet till 90 grader i förhållande till kroppen. Sänk benen om du kan.
  2. Lossa eller ta av allt som sitter åt, såsom kläder, kateterband och skor.
  3. Kontrollera att din urinblåsa är tömd. Om du har en inneliggande kateter - se så att inte slangen har någon knyck på sig. 
  4. Om obehagen inte släpper snabbt måste du få hjälp! Ring 112 om du inte kan åtgärda symtomen själv! 
Till toppen av sidan