OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 och resor

Covid-19 påverkar hur du kan resa, både i Sverige och till andra länder. Här är råd om vad du behöver tänka på.

Att resa med kollektivtrafik

Använd andra färdmedel än kollektivtrafik, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla eller åka egen bil. Då minskar risken för trängsel och att smitta sprids.

Använd munskydd när många reser

Använd munskydd när du reser i kollektivtrafiken vid följande tider:

  • vardagar klockan 7–9 
  • vardagar klockan 16–18.

Det här gäller dig som är född 2004 och tidigare. Du som har någon sjukdom eller något besvär som gör att du inte kan ha munskydd behöver inte använda munskydd.  

Ta med dig munskydd om du ska resa inom de tider som anges ovan. Munskydd går att köpa på till exempel apotek. Se till att munskyddet är CE-märkt. CE-märkningen finns på förpackningen.

Läs mer om rekommendationen om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du ska resa med andra

Om du behöver resa med till exempel buss eller tåg, välj helst ett alternativ där det går att boka plats. Undvik avgångar då många reser. Res inte om du har några symtom på covid-19.

Att resa i Sverige

Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som du reser till.

Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som du behöver följa, förutom myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem.  

Välj region i regionväljare överst på den här sidan. Då kan du se vad som gäller på orten som du har tänkt att resa till.

Att resa utomlands

För många länder gäller att du avråds från att åka dit, om det inte är nödvändigt. Läs mer på Utrikesdepartementet, UD.

Du kan behöva reseintyg

Du kan behöva reseintyg för att kunna åka utomlands. Det kan variera vilken sorts reseintyg som behövs. Kontrollera med landets ambassad vad som gäller. 

Det är inte säkert att du kan få hjälp med reseintyg i den offentliga vården. Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för reseintyg. Du får själv betala för reseintyget.

Om du skulle bli sjuk

Se till i förväg att du kan stanna där du är om du blir sjuk på annan ort. När du mår tillräckligt bra kan du resa hem på ett sätt som gör att andra inte riskerar att smittas.

Du ska inte använda gemensamma färdmedel som buss, tåg eller flyg för att ta dig hem medan du fortfarande är sjuk eller kan smitta.

Till toppen av sidan