Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till eller från vården på egen hand kan du boka en sjukresa. Det kan gälla för vård inom regionen eller inom privata verksamheter som Region Östergötland har avtal med. Nedan hittar du information om sjukresa inom Region Östergötland och när du fått remiss till annan region. Du får inte någon generell ersättning för kostnader för att ta dig till vårdbesök.

Sjukresa till och från vårdbesök

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda dig av allmänna kommunikationer, eller resa med egen bil, kan beställa sjukresa med taxi via Östgötatrafikens beställningscentral. 

Vid sjukresa inom Östergötland får du använda samma trafiksystem som finns för färdtjänst. I allmänhet innebär det resor med taxi eller särskilda fordon för färdtjänst. Ofta får du samåka med andra resenärer.

Detta berättigar inte till sjukresa:

  • förebyggande hälsovård, som vaccinationer, hälsoundersökningar, friskvård, mammografi och besök hos barnmorskemottagning eller barnavårdscentral

Om sjukresan har beställts på felaktiga grunder blir du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstått.

Resa vid särskilt starka behov

Säg till vid bokningen av sjukresa om du har särskilda behov och vilken typ av hjälp du behöver. Vårdpersonalen kan medge utökad service, som extra hjälp eller ledsagare vid din sjukresa, om du talar om behovet för vårdpersonalen i god tid före resan.

Ledsagare

Du har möjlighet att ta med en ledsagare utan extra kostnad om det anses nödvändigt för att du ska kunna göra ditt vårdbesök. Ledsagaren måste vara över 16 år och får inte själv vara färdtjänstberättigad eller i behov av hjälpmedel.

Extra hjälp

Med extra hjälp menas att du får hjälp av chauffören från din bostadsdörr till vårdenhetens huvudentré eller motsvarande. Du kan inte beställa extra hjälp om du har ledsagare.

Resa utan byten

Vid särskilt starka behov kan du få åka från dörr till dörr utan byten. Vårdpersonalen avgör behovet.

Tolk

Du kan inte boka fler ledsagare på din sjukresa på grund att en ledsagare är tolk.
Vårdgivaren har skyldighet att boka och tillhandahålla tolk vid vårdbesök.

Liggande sjuktransport

Om du är i behov av liggande sjuktransport i samband med vård och behandling, vänd dig till den vårdenhet som du ska besöka. Det är vårdgivaren som beställer en sådan typ av resa. Liggande sjuktransport kan inte bokas via Östgötatrafikens beställningscentral.

Vad kostar en sjukresa?

En sjukresa kostar 120 kronor per enkelresa. Resan betalas med kort eller kontanter direkt till chauffören. Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för dina sjukresor under ett år, ett högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet för sjukresor är 2 640 kronor. Eventuellt ytterligare sjukresor under perioden blir då avgiftsfria.

För dig som har rätt att åka färdtjänst gäller samma avgift som för färdtjänstresan. Vill du omfattas av högkostnadsskyddet kan du betala egenavgift, 120 kronor, i enlighet med ordinarie sjukreseavgifter. Anmälan om att betala egenavgift för sjukresa gör du till Östgötatrafikens beställningscentral, telefonnummer 0771-71 10 20, eller till färdtjänsthandläggare i din hemkommun.

Region Östergötlands regler för sjukresor gäller även boende i Ydre kommun som gör sjukresor till Höglandssjukhuset i Eksjö. Patienter som remitteras vidare från Höglandssjukhuset för fortsatt vård utanför Östergötland kan inte få sjukreseersättning eller boka sjukresa för den resan.

Så beställer du sjukresa

Beställningen ska alltid göras i god tid. Planerade sjukresor ska beställas senast klockan 16.00 dagen före besöket.

Vid beställningen ska du alltid uppge att det gäller just en sjukresa. Du behöver uppge födelsenummer och om det finns behov av ledsagare, bilbarnstol eller extra hjälp.

Du kan inte begära extrahjälp om du reser med ledsagare. 

Vid resa med sjukt barn åker en vuxen med barnet, inga syskon.

Sjukresan beställs via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

Sjukresor till annan region

Du kan få sjukreseersättning för resor till vård i annan region om du får specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss på Region Östergötlands initiativ för vård som inte kan ges här i länet. Du har däremot inte rätt att få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför Östergötland genom en valfrihetsremiss eller utan remiss.

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda dig av allmänna kommunikationer, eller resa med egen bil, kan beställa sjukresa med taxi via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

Om sjukresan har beställts på felaktiga grunder blir du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstått.

Att söka sjukreseersättning

Du som med en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss enligt ovan reser till annan region för vård, får ersättning för resekostnaden om den sker med billigast möjliga färdsätt, tåg 2:a klass ombokningsbar biljett, buss eller bil. Du betalar alltid egenavgiften, 120 kronor per enkelresa. Det är kostnaderna utöver det som du kan få ersättning för. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer och beräknas, kortaste vägen, mellan folkbokföringsadressen och aktuell vårdenhet.

Exempel på ersättning vid resa med egen bil:

Avstånd enkel resa är 120 km
Ersättning: 2 x 120 km x 1,85 kr = 444 kr
Egenavgift: 2 x 120 kr = 240 kr
Din ersättning: 204 kr

Ersättning ges inte för:

  • kost
  • bokningskostnader
  • parkerings- och broavgifter
  • vägtullar eller trängselskatt
  • förlorad arbetsinkomst.

Hotell

Vård ska i allra möjligast mån planeras så att övernattning kan undvikas. Boendet avser patienthotell, enklare hotell eller vandrarhem, i enkelrum för vuxen patient och dubbelrum om vården gäller barn med en ledsagare. Ersättningen för boende har ett maxbelopp och skiljer för vuxen patient i enkelrum och barn med ledsagare.

Så här söker du ersättning

I din ansökan om sjukreseersättning ska du bifoga ett intyg från vårdande klinik med namn, fullständigt personnummer, vårdgivare samt besöksdatum. Bifoga även biljetter eller bokningsbekräftelse och uppgifter om du har kört med egen bil. Samtliga handlingar ska vara original. Kallelser godkänns inte som intyg.

Patienter med frikort ska be om ett kvitto eller intyg som styrker att besöket ägt rum.

Om utbetalningen gäller barn under 16 år ska målsmans personnummer uppges.

Du måste ansöka om ersättning senast 12 månader efter vårdbesöket för att kunna få sjukreseersättning.

Du behöver inte uppge några bankuppgifter.

Ansök om ersättning för sjukresa via detta formulär på webben. Eller skicka din ansökan till:

AB Östgötatrafiken
Sjukresor
Box 1550               
581 15 Linköping

E-post: sjukreseansokan@ostgotatrafiken.se

Utbetalning

Utbetalningen sker till patientens personnummer via Swedbanks utbetalningssystem. För att få din utbetalning behöver du säkerställa att du är registrerad hos Swedbanks kontoregister. Besök Swedbanks webbsida www.swedbank.se/kontoregister, eller ett bankkontor, och anmäl vilken bank och vilket konto du vill ha ersättningen insatt på. Har du valt att inte registrera dig kommer en utbetalningsavi.

I de flesta fall betalas ersättningen ut inom två till tre veckor.

Vid frågor

För allmänna frågor om sjukresor och sjukreseersättning, ring Östgötatrafikens kundtjänst på telefonnummer 0771-21 10 10.

Har du mer specifika frågor om inskickade ansökningar eller vill lämna synpunkter gällande vård utanför Östergötland, ring Östgötatrafikens växel på 010- 434 00 00 eller mejla till sjukresor@ostgotatrafiken.se

Frågor och svar om ersättning för sjukresor till annan region

Till toppen av sidan