Olika vårdformer

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Vem kan få planerad vård hemma?

Kontakta vårdcentralen, din fasta vårdkontakt eller någon där du brukar få vård för att prata om dina behov och om du kan få vård hemma.

Vården planeras tillsammans med dig. En närstående kan också vara med. Din fasta vårdkontakt samordnar planeringen. Här kan du läsa mer om fast vårdkontakt och hur vården planeras.

Vad kostar det?

Hur mycket du behöver betala för vård hemma beror på var du bor. Det varierar mellan olika delar av landet.

Östergötland

Patientavgift i Region Östergötland

Om du får vård i hemmet av personal från Region Östergötland betalar du samma avgifter som om du besöker Region Östergötlands mottagningar. Läs mer om vilka avgifter som gäller i Östergötland.

För avgifter för kommunal hemsjukvård, se din kommuns information.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är olika vad du kan få hjälp med. Det beror på vad du behöver och vad som finns där du bor. Det kan vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, rehabilitering eller habilitering.

Det kan också gå att få mer avancerad vård, till exempel dialys eller dropp.

Vem ger mig vård hemma?

Ofta samarbetar flera yrkesgrupper i team. Vilka som ingår i teamet beror på vad du behöver. Det kan till exempel vara en undersköterska, en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator, en dietist, en läkare eller en person med något annat vårdyrke.

Även hemtjänsten kan ingå i teamet, om du har hemtjänst.

Östergötland

Hälso- och sjukvård i hemmet i Region Östergötland

Allmän hemsjukvård

 • Hälso- och sjukvård i hemmet kallas också hemsjukvård. Denna vård ges till personer med behov av personal med allmän kompetens.
 • Det är kommunerna som har ansvaret för denna vård. Läkare kommer från Region Östergötland. 

Specialiserad hemsjukvård

 • Det kallas LAH och den här typen av vård ges när en person blir sämre och sämre i sin sjukdom eller är i ett skede när sjukdomen förvärras. Det är diagnoser som cancer, ALS, KOL och hjärtsvikt.
 • Patienten har ett vårdteam med kompetens i palliativ vård tillgängligt hela dygnet.
 • Patienter får LAH efter bedömning av remiss av patientens behov.
 • Patienter med diagnos hjärtsvikt och KOL, och som bor i den västra och centrala länsdelen, har LAH efter läkarbedömning för att vården ska kunna upptäcka en försämring i tid.
 • I de östra delarna av länet kallas det för ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. Patienter med diagnos KOL och hjärtsvikt får ASIH vid försämring, och när de mår bättre skrivs de ut.   
 • Det är Region Östergötland som har ansvaret för denna vård.

Specialistsjukvård i hemmet

 • Vård i hemmet för insatser som är övergående och under en begränsad tid. Det kan vara för att lägga om ett sår eller sköta om ett dränage efter större operationer. 
 • I den centrala delen av Östergötland finns ett team som kallas Mobil närvård, som kan ta hand om dessa vårdinsatser.
 • I den östra delen av Östergötland finns Alma-teamet, som kan ta hand om dessa vårdinsatser.
 • I den västra delen av Östergötland finns Alma-teamet, som gör akuta medicinska bedömningar av sköra och äldre patienter. 
 • Region Östergötland har ansvaret för denna vård, i nära samarbete med hemsjukvården och specialistkliniker. 

Vård i livets slutskede

Att vårdas inför livets slut kallas palliativ vård. Målet är att den sista tiden blir så bra och smärtfri som möjligt.

Du som är närstående

Du som är närstående kan hjälpa till med viss vård om du vill och det är möjligt, men du måste inte. Här kan du läsa mer om att vara närstående och vilket stöd som finns.

Till toppen av sidan