1177.se

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Östergötland

Mottagningar som drivs av Region Östergötland

För mottagningar som drivs av Region Östergötland är det regionen som ansvarar för att mottagningen finns med i HSA. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. Idag hanteras större delen av administrationen av mottagningens uppgifter centralt av HSA-förvaltningen. Uppgifterna hålls synkroniserade med motsvarande uppgifter i Cosmic.

Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se så skriv till 1177.Se_Ostergotland@regionostergotland.se. Samma adress gäller om ni vill ändra felaktiga uppgifter.

Om ni behöver mer information om hur er mottagning kan synas på 1177.se ska ni kontakta er LBA eller HSA-förvaltningen via hsa-katalogen@regionostergotland.se.

Privata mottagningar med vårdavtal

För privata vårdmottagningar som har ett vårdavtal med Region Östergötland hanteras detta inom avtalet och samma hantering gäller som för regionens egna mottagningar. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se kontakta 1177.Se_Ostergotland@regionostergotland.se.

Att ansluta en privat mottagning till HSA

För att ansluta en privat mottagning behöver du anlita ett HSA-ombud. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata mottagningar som har avtal med regionen att ansluta till HSA genom regionen i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Läs mer om att ansluta sig till HSA-katalogen och om HSA-ombud.

Till toppen av sidan