1177.se

Så tillgänglig är Egen provhantering

Egen provhantering förvaltas av Inera. Vårt mål är att alla ska kunna använda funktionen. Det gäller även dig som använder ett hjälpmedel.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet när du använder tjänsten Egen provhantering.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Brister i tillgängligheten

Tjänsten Egen provhantering uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att tjänsten minst ska uppnå standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Här nedan beskrivs vilket innehåll i Egen provhantering som inte är tillgängligt.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten Egen provhantering:

  • Tjänsten förmedlar provsvar och medicinska termer från vårdgivare och det kan vara svårt ta till sig informationen. Inera jobbar vidare med att tydliggöra och förbättra strukturen för provsvar och informationstexter.
  • För att text och annat ska synas bra behöver det vara stora skillnader i färg, till exempel mörk text mot ljus bakgrund. Det kan kallas kontrast. Ibland har vi inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Det kan vara svårt att nå vissa knappar och funktioner.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Personer som inte kan använda mus eller liknande, kan navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

  • Det kan vara svårt att nå vissa av tjänstens funktioner såsom vissa knappar och länkar.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan