1177.se

Så tillgängligt är bild- och videoverktyget

Bildverktyget och videoverktyget kan erbjudas när du ringer 1177. Alla ska kunna använda bildverktyget och videoverktyget, även du som har en funktionsvariation och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av verktygen.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den nivå av tillgänglighet som bildverktyget och videoverktyget minst ska uppnå är WCAG 2.1 på nivå AA.

Det innebär att bildverktyget och videoverktyget till största del uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Bildverktyget

Här nedan beskrivs vilket innehåll i bildverktyget som inte är tillgängligt:

  • När man använder mobiltelefonen i liggande läge anpassas inte verktyget så att hela skärmen nyttjas.
  • Ibland behöver man scrolla i bildverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.

Videoverktyget

Här nedan beskrivs vilket innehåll i videoverktyget som inte är tillgängligt:

  • När man använder mobiltelefonen i liggande läge anpassas inte verktyget så att hela skärmen nyttjas.
  • Ibland behöver man scrolla i videoverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.
  • När man använder textförstoring blir den egna videorutan liten och man ser inte tydligt vad man sänder.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan